Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 30 maja 2011

Prezydent zapowiada konsultacje ws. cyberbezpieczeństwa

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział, że odbędzie konsultacje z klubami i kołami parlamentarnymi dotyczące projektu ustawy o cyberbezpieczeństwie. - Inicjatywa ustawodawcza ma wprowadzić definicję i mechanizm reagowania na zagrożenia w cyberprzestrzeni - powiedział prezydent po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. 

 

– Konsultacje mają służyć ustaleniu, czy jest możliwość bezkolizyjnego przeprowadzenia tego projektu przez parlament; czy mógłby być przyjęty szybką ścieżką, jako niekontrowersyjny, a istotny z punktu widzenia zwiększania bezpieczeństwa naszego kraju przed tego typu zagrożeniami - dodał prezydent.

 

- W zasadzie nie ma większego sporu, projekt został uzgodniony ze wszystkimi właściwymi ministerstwami i właściwymi agencjami służb specjalnych - powiedział szef BBN gen. Stanisław Koziej. - Sporu merytorycznego nie ma. Choć oczywiście, jak w każdej sytuacji, może się pojawić różnica poglądów, ale nie jest ona zasadnicza – dodał.
 

Konieczne jest stworzenie mechanizmów właściwego rozpoznania zagrożeń istniejących w cyberprzestrzeni, takich jak wojna cybernetyczna, cyberterroryzm, cyberprzestępczość czy też wszelkich innych form działań mogących powodować szkody, zarówno w stosunku do wirtualnego komponentu cyberprzestrzeni, jak i materialnych jej elementów. Wczesne rozpoznanie takich zagrożeń, budowanie mechanizmów prewencji i ich ograniczania stanowi o bezpieczeństwie w obszarze funkcjonowania państwa, który obecny jest niemal w każdej sferze działalności poprzez coraz większą obecność sieci i systemów komputerowych.


Podczas spotkania Rady Bezpieczeństwa Narodowego dyskutowano też na temat wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE. – To jeden z priorytetów na czas polskiej prezydencji w UE – zaznaczył prezydent. - Wydaje się , że jest to obszar daleko idącej akceptacji zarówno polskiej opinii publicznej wyczulonej na kwestie bezpieczeństwa, jak i wyjątkowej jak na współczesne polskie realia – jeśli nie zgody, to przynajmniej zbieżności poglądów, prawie całej sceny politycznej – powiedział Komorowski.

 

Kolejne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego przewidziane jest na koniec czerwca br. 

 

Czytaj więcej na stronie BBN
 

Poleć znajomemu