Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 16 czerwca 2011

Prezydent o Strategicznym Przeglądzie Bezpieczeństwa Narodowego

Druga konferencja plenarna Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego
Druga konferencja plenarna Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego
Druga konferencja plenarna Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego

Prace nad Strategicznym Przeglądem Bezpieczeństwa Narodowego nabierają właściwego rozmachu, toczą się w sposób wystarczająco intensywny – podkreślił Prezydent RP Bronisław Komorowski. W czwartek odbyła się druga konferencja plenarna Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.


- Chciałbym wyrazić przekonanie, że prace i dyskusja dotycząca otoczenia Polski, środowiska bezpieczeństwa, w którym nasz kraj funkcjonuje, uwzględnia tak ważne uwarunkowania, jak fakt, że mówiąc o otoczeniu Polski mówimy o otoczeniu NATO jako całości. Jesteśmy krajem w takim położeniu w NATO, że możemy myśleć jednocześnie o środowisku bezpieczeństwa Polski i NATO - podkreślił prezydent.

 

Zaznaczył, że w tym otoczeniu obserwujemy, poważne perturbacje, turbulencje polityczne, co powinno skłaniać do refleksji, co warto zmienić w polskim spojrzeniu na problem bezpieczeństwa. - Widać, że struktury zachodnie nie do końca potrafiły przewidzieć zmiany zachodzące np. na Bliskim Wschodzie czy w Afryce Północnej, i jeszcze z większym trudem znajdują odpowiedź na zaistniałą sytuację – ocenił Bronisław Komorowski.


Wyraził satysfakcję, że udaje się zapewnić harmonijną współpracę w kwestiach Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego pomiędzy najważniejszymi organami władzy państwowej.
 

– Harmonijna współpraca przedstawicieli władzy państwowej, to droga do budowania przekonania , że sprawy bezpieczeństwa narodowego są warte jakiejś formy, jeśli nie zgody narodowej, to przynajmniej wspólnego narodowego myślenia z poszanowaniem odmiennych poglądów – zaznaczył Bronisław Komorowski.

 

Zadaniem Przeglądu jest całościowa ocena bezpieczeństwa narodowego jest całościowa ocena stanu bezpieczeństwa narodowego Polski i sformułowanie wniosków dotyczących strategicznych celów i sposobów działania państwa w dziedzinie bezpieczeństwa oraz przygotowanie systemu bezpieczeństwa narodowego.
 

Poleć znajomemu