Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 5 lipca 2011

Prezydent podpisał tzw. ustawę o pieczy zastępczej

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Podstawowym celem tej ustawy jest utworzenie systemu opieki oraz pomocy rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji, która nie wykonuje funkcji rodzicielskich w należyty sposób.

Przepisy wprowadzają m.in. szereg nowych instytucji wsparcia rodziny działających w gminach: asystent rodziny, rodzina wspierająca, zespół interdyscyplinarny oraz w powiatach: organizator i koordynator pieczy zastępczej oraz rodzina pomocowa.

Ponieważ ustawa nakłada szereg obowiązkowych zadań własnych na jednostki samorządu terytorialnego, realizacja zobowiązań zawartych w nowych przepisach - w zakresie zapewnienia w ustawie budżetowej odpowiednich środków oraz ponoszenia przez JST uzasadnionych kosztów - będzie szczególnie monitorowana przez KPRP. Jeśli wyniki monitoringu wykażą nieadekwatną do deklarowanej wysokość wyasygnowanych środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań ustawowych przez samorządy, nie jest wykluczone skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

 

Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w lipcu 2011r.
 

Poleć znajomemu