Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 7 lipca 2011

Finał prac nad nowelą o emeryturach i rentach z FUS

Spotkanie minister Ireny Wóycickiej z dziennikarzami

Senat - w czwartkowym głosowaniu - nie wprowadził poprawek do nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to koniec prac w parlamencie nad tą nowelizacją. Inicjatorem zmian był prezydent Bronisław Komorowski.

 

- Prezydent z pewnością podpisze tę ustawę, to była jego inicjatywa ustawodawcza i na pewno zrobi to w najbliższym czasie - powiedziała na czwartkowym spotkaniu z dziennikarzami minister w Kancelarii Prezydenta Irena Wóycicka.  - To pierwsza sfinalizowana w parlamencie inicjatywna ustawodawcza prezydenta – zaznaczyła. 

 

Minister Wóycicka podkreśliła jednocześnie, że w parlamencie jest kilka innych inicjatyw prezydenta m.in. dotycząca cyberbezpieczeństwa.

 

Zainicjowana przez prezydenta nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych umożliwia ponowne przeliczenie emerytury osobom, które zdecydują się na zawieszenie emerytury z dniem 1 października celem kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy bez rozwiązania stosunku pracy. Dotyczy to osób, które przeszły na emeryturę w okresie od 8 stycznia 2009r. do końca ubiegłego roku jednocześnie kontynuując prace u tego samego pracodawcy bez rozwiązania stosunku pracy. Możliwość ponownego przeliczenia emerytury będą miały osoby, które zawieszą emeryturę na okres co najmniej 18 miesięcy.

 
Ustawa jest konsekwencją zmian jakie zostały wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie łączenia emerytury z pracą. Zgodnie z ta zmianą osoby łączące dotychczas pracę z emeryturą bez rozwiązania stosunku pracy będą musiały do dnia 1 października 2011 r. podjąć decyzję: mogą one rozwiązać stosunek pracy decydując się na pobieranie emerytury bądź też kontynuować pracę bez rozwiązania umowy o pracę, w następstwie czego ich emerytura zostanie zawieszona do czasu zaprzestania pracy.


Zmiana przepisów spowodowała, że decyzje osób, o przejściu na emeryturę, podczas gdy kontynuowały one pracę u tego samego pracodawcy, na co pozwalały poprzednie przepisy, mogły być niekorzystne z punktu widzenia wysokości ich świadczenia. W świetle przepisów obecnie obowiązujących, decyzje tych osób mogłyby być inne np. o kontynuowaniu pracy i przejściu na emeryturę później, dopiero po zakończeniu aktywności zawodowej. Tymczasem moment przyznania emerytury wpływa na wysokość tego świadczenia zarówno w systemie dla ubezpieczonych urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., jak i urodzonych po 31 grudnia 1948 r.


Należy podkreślić, że osoby te działały w zaufaniu do państwa i stanowionego przez nie prawa, które zmieniło się względem nich na niekorzyść na skutek wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Wejście w życie przepisów nowelizujących pogorszyło sytuację tych osób, czego nie mogły one przewidzieć w momencie podejmowania przedmiotowej decyzji.  Celem przedstawionego przez Prezydenta projektu było  zniwelowanie negatywnych skutków zmiany przepisów, gdy chodzi o ich wpływ na wysokość emerytury.
 

Poleć znajomemu