Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 10 października 2011

Prezydent otrzymał Medal Złoty UKSW

Prezydent otrzymał Medal Złoty UKSW

Prezydent otrzymał Medal Złoty UKSW

Prezydent Bronisław Komorowski, pełniąc najwyższą godność w państwie jest wyrazicielem pojednania, zgody oraz jedności w narodzie, jak również w rodzinie - w uznaniu tych zasług Senat UKSW nadał prezydentowi Medal Złoty Uniwersytetu.

 

W poniedziałek prezydent Bronisław Komorowski uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Zobacz także: Ordery dla wykładowców i pracowników UKSW

 

- Prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Pan Bronisław Komorowski, pełniąc najwyższą godność w państwie jest wyrazicielem pojednania, zgody oraz jedności w narodzie, jak również w rodzinie. Są to wartości, które wpisują się w misję Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uczelni, która dąży do jedności wszystkich opcji światopoglądowych w swych murach - głosi uchwała Senatu UKSW. 

 

W uznaniu tych zasług Senat Uczelni postanowił nadać Prezydentowi Medal Złoty Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Podczas uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego prezydent Bronisław Komorowski życzył uczelni, by nowoczesność oznaczała dla niej "wyzwania, a nie zagrożenia". Zdaniem Bronisława Komorowskiego, warszawski UKSW stanowi coś w rodzaju "styku Kościoła i państwa, wiary i nauki". - Wydaje mi się, że gdzie jak gdzie, ale w takim miejscu trzeba z odwagą powiedzieć, jak odpowiedzieć na wyzwania przyszłości. Trzeba też stawiać zadania, by na UKSW była odwaga w myśleniu o nowoczesności jako o wyzwaniu, nie o zagrożeniu - powiedział.

 

Do kolejnych wyzwań, zdaniem prezydenta należy konieczność konkurowania na różnych płaszczyznach, m.in. między uczelniami. - Dzisiaj w Europie jest ponad cztery tysiące uczelni. W Polsce jest ich ponad czterysta. To oznacza, że musimy rozumieć istotę wyzwania przyszłości, jakim jest posiadanie zdolności do konkurowania w wielu obszarach - tak, aby zagwarantować takie owoce funkcjonowania instytucji, które by przyciągały ludzi, dawały możliwość bycia lepszym w świecie zbudowanym na zasadzie konkurencji - mówił.

 

Bronisław Komorowski podkreślał, jak ważne jest konkurowanie szkół wyższych o studentów, m.in. z zagranicy. W Polsce odsetek studentów-obcokrajowców wynosi mniej więcej 0,06 proc. - W sąsiednich Niemczech jest to 30 proc. - zauważył. (PAP, inf własna)

Poleć znajomemu