Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 20 września 2011

Młyn papierniczy w Dusznikach Zdroju nowym pomnikiem historii

Młyn papierniczy w Dusznikach Zdroju

Młyn papierniczy w Dusznikach Zdroju

20 września 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisał rozporządzenie dotyczące uznania za pomnik historii „Dusznik Zdroju – młyna papierniczego”.


Jest to najstarszy w Polsce i jeden z najstarszych w Europie młynów papierniczych, kultywujących tradycję produkcji papieru czerpanego. W przeszłości należał do najsłynniejszych i największych na Śląsku. Składa się z trzech zintegrowanych ze sobą budynków, wzniesionych w konstrukcji szachulcowej: młyna, suszarni oraz ośmiobocznego pawilonu z mostkiem na rzece Bystrzycy Dusznickiej.


Pierwotna papiernia powstała ok. poł. XVI w., jednak zniszczona została przez powódź w pierwszych latach XVII w. Odbudowana w 1605 r., swój rozkwit przeżywała w XVII i XVIII w. W XVIII w. zakład powiększono o drewnianą suszarnię i ośmioboczny pawilon wejściowy do budynku głównego. Ostateczna forma kompleksu papierniczego w Dusznikach ukształtowała się w poł. XVIII w. Po II wojnie światowej, w 1968 r. utworzono tu Muzeum Papiernictwa, w ramach którego działa czerpalnia papieru, mająca utrwalać świadectwo bogatych tradycji papiernictwa na ziemiach polskich.


Mimo nietrwałości budulca z jakiego powstał młyn papierniczy w Dusznikach Zdroju i zwyczajowego usytuowania go nad rzeką – a więc narażenia na pożary i powodzie – zachowanie przeznaczenia i formy tego zabytku w niemalże jego pierwotnym stanie jest ewenementem zarówno w skali kraju, jak i Europy.
 

Poleć znajomemu