Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 5 listopada 2011

Prezydent: Jakość polskiej demokracji zależy od zaangażowania obywateli

Prezydent Bronisław Komorowski podczas VI Kongresu Obywatelskiego.   |   Prezydent Bronisław Komorowski podczas VI Kongresu Obywatelskiego. Prezydent Bronisław Komorowski podczas VI Kongresu Obywatelskiego. Prezydent Bronisław Komorowski podczas VI Kongresu Obywatelskiego. Prezydent Bronisław Komorowski podczas VI Kongresu Obywatelskiego. Prezydent Bronisław Komorowski podczas VI Kongresu Obywatelskiego. Prezydent Bronisław Komorowski podczas VI Kongresu Obywatelskiego.

Wychowanie dla demokracji oznacza kształtowanie odpowiedzialności za siebie i wspólnotę, którą współtworzymy, rozwijanie umiejętności współpracy mimo różnic i budowania kompromisu zamiast konfliktu - mówił w sobotę prezydent Bronisław Komorowski podczas VI Kongresu Obywatelskiego w Warszawie.

 

- Musimy też budować w Polakach zdolność do konkurowania, do życia w świecie, którego szansą jest właśnie konkurencja - przekonywał.

Prezydent powiedział też o tym, że coraz większe pieniądze przeznaczane na system edukacyjny w Polsce nie przyniosły jak dotąd efektu w postaci poprawy jakości tego systemu i trzeba to zmienić.

Bronisław Komorowski przekonywał w swoim wystąpieniu podczas kongresu, że stałym zadaniem, związanym z wyzwaniami stojącymi przed Polską, jest kształtowanie postaw obywatelskich i wychowywanie do demokracji.

- To powinno oznaczać umiejętność brania odpowiedzialności za siebie i za innych, to także jest budowanie umiejętności działania na rzecz dobra wspólnego pomimo różnic, emocji - przekonywał Bronisław Komorowski.

Jak mówił, chodzi o budowanie umiejętności szanowania zarówno mniejszości, jak i większości i kształtowanie zdolności do podporządkowywania się prawom Rzeczypospolitej.

-To też kształtowanie wspólnej dumy z osiągnięć naszego współczesnego, demokratycznego państwa - podkreślał Bronisław Komorowski. Przekonywał, że wychowanie dla demokracji powinno również polegać na uczeniu szacunku dla prawa, rozumianego jako wspólnie ustalone ramy, w których funkcjonuje wspólnota narodowa.

Prezydent podnosił też potrzebę kształtowania w samym sobie postaw polegających na zadawaniu pytania, co my sami możemy dać Polsce. - Co możemy dać całej wspólnocie - dodał.

Odnosząc się do przyszłości systemu edukacyjnego, Bronisław Komorowski powiedział o potrzebie wyposażenia Polski w umiejętności konkurowania. Podkreślił, że chodzi zarówno o "Polskę polityczną", jak i gospodarczą.

- Musimy budować zdolność do konkurowania, do życia w świecie, który jest skazany (na konkurencję) albo którego szansą jest właśnie konkurencja - mówił prezydent.

Zaznaczył, że obecnie w Europie jest ponad 4 tys. wyższych uczelni, a w Polsce - kilkaset. - Problem dzisiaj, to problem jakości systemu edukacyjnego, jakości materiał ludzkiego, który stamtąd (z systemu - PAP) wychodzi i będzie służyć Rzeczypospolitej - mówił prezydent.

- Państwo polskie na szeroko pojęty system edukacyjny w ostatnich latach wydało o wiele więcej pieniędzy, o wiele więcej pieniędzy weszło w system z tytułu pieniędzy europejskich. To są gigantyczne pieniądze dodatkowe - oświadczył prezydent.

Tymczasem - w jego ocenie - nie widać efektu w postaci poprawy jakości systemu edukacyjnego. - W moim przekonaniu Polska wchodzi w okres, w którym można myśleć o przekuciu ilości w jakość, także jakość edukowania młodzieży, obywateli państwa polskiego - powiedział Bronisław Komorowski.

Jego zdaniem, uczestnicy kongresu powinni zastanowić się, co zrobić byśmy byli lepszymi obywatelami i lepszymi uczestnikami systemu edukacyjnego. Przekonywał, że trzeba też kształtować postawy dzielności na co dzień, w funkcjonowaniu publicznym, czy dzielności w konkurowaniu z innymi, często lepszymi od nas.

Bronisław Komorowski przekonywał, że w ostatnich dwudziestu latach, startując z bardzo złej pozycji, "zyskaliśmy o wiele więcej" niż inni. Jak mówił, zawdzięczamy ten sukces polskiej pracowitości.

- Dzisiaj świat widzi, że Polacy zrobili gigantyczny awans, nie tylko poprzez poprawione efekty ekonomiczne, ale też przez opinię, że jesteśmy narodem nie tylko ambitnym, ale i pracowitym - powiedział prezydent. Jak dodał, możemy mieć też sukces w kształtowaniu postaw na rzecz skutecznej konkurencji z resztą świata.


VI Kongres Obywatelski odbywa się pod hasłem "Jaki rozwój, jaka edukacja w XXI wieku? Wielkie przewartościowanie". Jego organizatorem jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Debata podczas kongresu toczyć się będzie w ramach ośmiu sesji tematycznych. Wśród tematów m.in. zrównoważony rozwój Polski, kwestie związane z przedsiębiorczością, szanse młodego pokolenia, czy kwestia wykorzystania środków UE do budowy kapitału ludzkiego i społecznego w latach 2014-20.  (PAP, inf. własna)

Poleć znajomemu