Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 8 listopada 2011

Prezydent o wyzwaniach stojących przed Polską

Wystąpienie prezydenta podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu   |   Wystąpienie prezydenta podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Wystąpienie prezydenta podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Wystąpienie prezydenta podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Wystąpienie prezydenta podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Wystąpienie prezydenta podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Wystąpienie prezydenta podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Wystąpienie prezydenta podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Wystąpienie prezydenta podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Wystąpienie prezydenta podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Wystąpienie prezydenta podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Wystąpienie prezydenta podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu

- Jedynie odważne i roztropne działania pozwolą Polsce kontynuować stabilny rozwój gospodarczy, a także powiększać konkurencyjność naszego kraju na świecie – powiedział prezydent Bronisław Komorowski w wystąpieniu na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu.

 

Zobacz także: Wystąpienie Prezydenta RP przed Sejmem VII kadencji Prezydent wskazywał na wielkie wyzwania stojące przed Polską. Podkreślił, że pierwszym z wyzwań jest poprawa jakości funkcjonowania państwa. - Siła państwa, państwa demokratycznego zależy od jego sprawności i zaufania, jakim darzą go obywatele - powiedział Bronisław Komorowski.


Jako drugie wielkie wyzwanie prezydent wymienił problemy wynikające z zachodzących zmian demograficznych. Zwrócił uwagę, że musimy znaleźć odpowiedź na pytanie, co zrobić, aby w przyszłości emerytury zapewniały samodzielność ekonomiczną osób starszych. Jak dodał, osiągnięcie tego celu wymaga wielu spójnych i całościowych działań.

 

- Musimy odpowiedzieć na zjawisko niskiej dzietności – podkreślił.  Zdaniem prezydenta, należy położyć jak największy nacisk na wspieranie odpowiedzialnego rodzicielstwa, zwłaszcza na ułatwienie młodym kobietom i młodym mężczyznom godzenia ról zawodowych i ról rodzinnych.

 

Bronisław Komorowski powiedział też, że dokończenia wymaga ważna reforma służby zdrowia.


 

 

Trzecim wielkim wyzwaniem wymienionym przez prezydenta jest kryzys i groźba osłabienia idei europejskiej. Bronisław Komorowski podkreślił, że musimy obronić przed skutkami kryzysu polski wzrost gospodarczy. - Odpowiedzią Polski na kryzys winny stać się działania zmierzające do wzmocnienia bezpieczeństwa finansowego, redukcji długu publicznego, zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki – zaznaczył.
 

- W ten sposób Polska osiągnie gotowość wejścia do strefy euro. I nie chodzi tu o obowiązujący sztywny kalendarz, lecz o świadomość nas wszystkich, że tędy wiedzie droga do dalszego rozwoju Polski. Warunkiem jest oczywiście opanowanie obecnego kryzysu - ocenił Bronisław Komorowski.

 

Zdaniem prezydenta, warto zatem powtarzać prostą prawdę, że bez perspektywy członkostwa w strefie euro Polska znajdzie się poza obszarem pogłębionej integracji europejskiej, a więc i poza szansą na odgrywanie istotnej, na miarę naszych narodowych aspiracji, roli w Europie i na świecie.
 

Jednocześnie prezydent zwrócił uwagę, że perspektywę wejścia Polski do strefy euro warto widzieć również przez pryzmat oczywistego mechanizmu, w którym proces przygotowawczy naszego akcesu do unii walutowej będzie stanowił istotny impuls na rzecz dobrego unowocześnienia kraju i zwiększenia naszej konkurencyjności.
 

Kończąc wystąpienie prezydent zauważył, że mamy przed sobą wyjątkowo długi okres bez wyborów. - A to - jak podkreślił - jest wielka szansa na podejmowanie spraw trudnych, ale wielkich.

 

- Życzę nam wszystkim, abyśmy w czas nadchodzący weszli z nadzieją i przekonaniem o lepszym jutrze, ze wzajemną życzliwością, z poczuciem wspólnoty i solidarności - podkreślił Bronisław Komorowski.

 

Poleć znajomemu