Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 8 listopada 2011

Prezydent określił główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP

We wtorek 8 listopada br. Prezydent RP Bronisław Komorowski – na podstawie art. 5 pkt 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – określił główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2013-2022.

W materiale, ujętym w formie postanowienia Prezydenta RP, zostały określone ogólne wytyczne dotyczące rozwoju Sił Zbrojnych RP, które w późniejszych etapach zostaną przełożone na szczegółowe dokumenty.

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta priorytetowym zadaniem Sił Zbrojnych RP pozostaje wzmacnianie zdolności operacyjnych gwarantujących integralność terytorialną, nienaruszalność granic oraz ochronę i obronę przestrzeni powietrznej kraju.

Prezydent wskazał także na potrzebę reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi przez przekształcenie Sztabu Generalnego WP w organ planowania, doradztwa strategicznego i nadzoru oraz zintegrowanie obecnie istniejących pozostałych organów dowodzenia w dwa dowództwa strategiczne – jedno odpowiedzialne za dowodzenie bieżące i drugie za dowodzenie operacyjne.

Ponadto Zwierzchnik Sił Zbrojnych zwrócił uwagę na konieczność poprawy systemu szkolenia, przez usprawnienie jego organizacji oraz zagwarantowanie niezbędnych środków potrzebnych do pełnej realizacji programów szkoleniowych. Jednocześnie podkreślił potrzebę konsolidacji wyższego szkolnictwa wojskowego.

W procesie modernizacji Sił Zbrojnych Prezydent odniósł się do priorytetowego traktowania trzech obszarów: systemów informacyjnych, obrony powietrznej w tym przeciwrakietowej oraz wysokiej mobilności wojsk lądowych.

Jednocześnie Prezydent RP zwrócił uwagę na konieczność konsolidacji organizacyjnej i dyslokacyjnej Sił Zbrojnych RP.


Proces planowania i programowania obronnego realizowany jest w Polsce zgodnie z zasadami obowiązującymi w NATO: w czteroletnim cyklu planistycznym na dziesięcioletni okres planistyczny. Określenie głównych kierunków rozwoju SZ RP rozpoczyna bieżący cykl, którego efektem będzie szczegółowy Program rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2022.

Poleć znajomemu