Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 8 listopada 2011

Prezydent na inauguracji Senatu VIII kadencji

Prezydent na inauguracji Senatu VIII kadencji   |   Prezydent na inauguracji Senatu VIII kadencji Prezydent na inauguracji Senatu VIII kadencji Prezydent na inauguracji Senatu VIII kadencji Prezydent na inauguracji Senatu VIII kadencji Prezydent na inauguracji Senatu VIII kadencji Prezydent na inauguracji Senatu VIII kadencji Prezydent na inauguracji Senatu VIII kadencji Prezydent na inauguracji Senatu VIII kadencji Prezydent na inauguracji Senatu VIII kadencji

Prezydent Bronisław Komorowski na inauguracyjnym posiedzeniu Senatu podkreślił, że zadaniem tej Izby było, jest i będzie czuwanie nie nad jakością powstającego prawa, a debata w Senacie winna być w najwyższym stopniu merytoryczna i w jak najmniejszym stopniu naznaczona myśleniem w kategoriach partyjnych.

 

Potrzebne jest takie procedowanie nad projektami ustawy, aby efekt końcowy nie budził wątpliwości natury konstytucyjnej – podkreślał w Senacie prezydent. I dodał, że refleksja nad powstawaniem prawa czyni Senat naturalnym sojusznikiem urzędu prezydenckiego. Zobacz także: Wystąpienie Prezydenta RP przed Senatem VIII kadencji


Zaznaczył, że poza rygorystycznym przestrzeganiem już obowiązujących reguł, warto jest w moim przekonaniu położyć większy nacisk na publiczną debatę towarzyszącą pracom nad przygotowywanym prawem. Szczególnie – jak podkreślił - jeśli dotyczy to kwestii kontrowersyjnych i trudnych.

 

 

- Oczekuję, że Senat poprzez swój autorytet, Wysokiej Izby, będzie działał na rzecz wzrostu zaufania społeczeństwa do państwa i wzajemnego zaufania obywateli, wzmocni nasze wspólne wysiłki na rzecz społeczeństwa obywatelskiego - podkreślał prezydent.

 

Prezydent zwrócił uwagę na ogromne zasługi Senatu w obszarze solidarności z naszymi rodakami żyjącymi poza granicami kraju. - Chciałbym więc wyrazić tutaj, właśnie w Senacie, moje głębokie przekonanie, że nasze wspólne działanie na rzecz polskiej mniejszości da się w pełni pogodzić z budową procesu pojednania i współpracy z naszymi sąsiadami – powiedział.
 

Bronisław Komorowski podkreślał, że muszą być kontynuowane wysiłki na rzecz pojednania z krajami i narodami sąsiednimi. - To także jest dziedzictwo wspaniałej przeszłości solidarnościowej – ocenił.

 

- Szczególne znaczenie powinno mieć oczekiwanie, wspieranie i zachęcanie do konsekwentnych, chciałbym podkreślić to słowo, do konsekwentnych działań naszego ważnego partnera i sojusznika - Ukrainy, w jej drodze do Unii Europejskiej – mówił prezydent.
 

- Myślę, że wyrażę naszą wspólną polską nadzieję, że pomoc dla narodu białoruskiego, której udzielamy, przyniesie istotne poszerzenie obszaru wolności w bezpośrednim sąsiedztwie naszego kraju – dodał.
 

W swoim przemówieniu w Senacie prezydent powtórzył też najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed Polską, o czym wcześniej mówił w Sejmie. Zobacz także: Wystąpienie Prezydenta RP przed Sejmem VII kadencji Prezydent o wyzwaniach stojących przed Polską

 

Prezydent tuż po przybyciu do Senatu złożył kwiaty pod tablicą w hołdzie senatorom II RP.

Poleć znajomemu