Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 1 grudnia 2011

Spotkanie prezydenta z przedstawicielami BusinessEurope

Spotkanie Bronisława Komorowskiego z przedstawicielami Rady Prezydentów organizacji BUSINESSEUROPE   |   Spotkanie Bronisława Komorowskiego z przedstawicielami Rady Prezydentów organizacji BUSINESSEUROPE Spotkanie Bronisława Komorowskiego z przedstawicielami Rady Prezydentów organizacji BUSINESSEUROPE Spotkanie Bronisława Komorowskiego z przedstawicielami Rady Prezydentów organizacji BUSINESSEUROPE Spotkanie Bronisława Komorowskiego z przedstawicielami Rady Prezydentów organizacji BUSINESSEUROPE Spotkanie Bronisława Komorowskiego z przedstawicielami Rady Prezydentów organizacji BUSINESSEUROPE Spotkanie Bronisława Komorowskiego z przedstawicielami Rady Prezydentów organizacji BUSINESSEUROPE Spotkanie Bronisława Komorowskiego z przedstawicielami Rady Prezydentów organizacji BUSINESSEUROPE

Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się w czwartek w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami Rady Prezydentów organizacji BusinessEurope. - Polska i Polacy wierzą w wolny rynek, integrację europejską i wzmocnienie gospodarki europejskiej poprzez pogłębienie integracji w wielu obszarach - mówił Bronisław Komorowski podczas spotkania.

 

W ocenie prezydenta, w trwającej debacie o przyszłości integracji europejskiej powinno być bardziej słychać głos praktyków - ludzi biznesu, środowisk gospodarczych. - W moim przekonaniu dzisiaj ten głos jest zbyt słaby, zbyt mało słyszalny, zbyt mało występuje w roli istotnego źródła refleksji o sytuacji Unii Europejskiej i o jej przyszłości - powiedział prezydent do szefów organizacji pracodawców z całej Europy.

 

Prezydent podkreślił, że wizyta w Polsce szefów organizacji skupionych w BusinessEurope przypada na trudny i specyficzny okres kryzysu ekonomicznego.  - W Polsce skutki kryzysu zadłużeniowego przeżywamy w stopniu ograniczonym. Jest to efekt nie tylko reform lat 90., ale też racjonalnej polityki ostatnich lat, która uchroniła nas od negatywnych zjawisk występujących w innych krajach europejskich - ocenił.

 

- Polska utrzymała stały wzrost gospodarczy przez 20 lat, ale też dobrze pamięta kryzys gospodarczy, który dotknął Polskę w okresie poprzedzającym transformację ustrojową, co było wynikiem bankructwa poprzedniego systemu - systemu komunistycznego - zaznaczył Bronisław Komorowski.

 

- Polska i Polacy wierzą w wolny rynek, wierzą w integrację europejską i wzmocnienie gospodarki europejskiej poprzez pogłębienie integracji w wielu obszarach - podkreślił prezydent.  - Wierzymy, że sama konkurencyjność, zdolność do skutecznego konkurowania, jest źródłem sukcesów - dodał.

 

Bronisław Komorowski zaznaczył, że wszyscy zgadzają się, że Europa jako całość musi mieć zdolność do skutecznego konkurowania z gospodarkami nowych centrów rozwoju ekonomicznego na świecie.  - Dlatego stawiamy jako kraj na pogłębienie integracji europejskiej jak i uzyskiwanie zdolności do skutecznej konkurencji - powiedział.

 

- Sądzimy, że tu jest miejsce i tędy wiedzie droga do podtrzymania trwającego od 20 lat wzrostu gospodarczego w naszym kraju i tędy wiedzie droga do uzdrowienia strefy euro jako niezwykle ważnego centrum przyspieszenia integracji europejskiej  - mówił. - Cieszę się, że jesteście w kraju, który deklaruje i głęboko przeżywa potrzebę obrony i wzmocnienia idei europejskiej, rozumianej jako szansa polityczna, kulturowa i cywilizacyjna, ale przede wszystkim gospodarcza - dodał prezydent.

 

BusinessEurope, to europejska konfederacja pracodawców, zrzeszająca 41 wiodących, krajowych organizacji biznesu z 35 państw europejskich. Organizacja ta odgrywa znaczącą rolę w reprezentowaniu interesów 20 mln europejskich firm oraz uczestniczy w podejmowaniu ważnych decyzji ekonomicznych i społecznych na poziomie europejskim. Jej głównym celem jest dbanie o zachowanie i wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Polskę w organizacji BusinessEurope reprezentuje Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

 

Najwyższym organem zarządzającym BusinessEurope jest Rada Prezydentów, do której tradycji należy odbywanie spotkań w kraju sprawującym prezydencję w Unii Europejskiej. W Radzie zasiada również Prezydent PKPP Lewiatan, Henryka Bochniarz. (inf. własna, PAP)

Poleć znajomemu