Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 14 grudnia 2011

Prezentacja Raportu UNDP o rozwoju społecznym 2011

Prezentacja Raportu UNDP o rozwoju społecznym 2011   |   Prezentacja Raportu UNDP o rozwoju społecznym 2011 Prezentacja Raportu UNDP o rozwoju społecznym 2011 Prezentacja Raportu UNDP o rozwoju społecznym 2011 Prezentacja Raportu UNDP o rozwoju społecznym 2011 Prezentacja Raportu UNDP o rozwoju społecznym 2011 Prezentacja Raportu UNDP o rozwoju społecznym 2011

W środę w Pałacu Prezydenckim zaprezentowano „Raport o rozwoju społecznym 2011. Zrównoważony rozwój i równość: lepsza przyszłość dla wszystkich”, przygotowany przez UNDP (United Nations Development Programme). Na spotkanie przybyła zastępczyni Sekretarza Generalnego ONZ Rebeca Grynspan, przedstawiciele rządu, organizacji pozarządowych i korpusu dyplomatycznego.

W spotkaniu ze strony Kancelarii Prezydenta RP udział wzięli m.in.: Ministrowie w Kancelarii Prezydenta RP: Irena Wóycicka, Jaromir Sokołowski, Stanisław Koziej.

 

Rozwój społeczny w raporcie jest zdefiniowany jako rozwój swobód i możliwości. Jest on mierzony wskaźnikiem HDI, który opiera się na danych dotyczących zdrowia, edukacji i dochodu narodowego. Ranking uwzględnia 187 państw, które podzielone są na kategorie: bardzo wysokiego rozwoju, wysokiego, średniego oraz niskiego rozwoju.


Polska należy do grupy krajów o bardzo wysokim poziomie rozwoju społecznego. Z raportu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) wynika, że krajami o najwyższym poziomie rozwoju społecznego są: Norwegia, Australia, Holandia, Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia. Z krajów sąsiednich Polskę , która zajmuje 39 miejsce wyprzedziły Niemcy (9. miejsce), Czechy (27. miejsce), Słowacja (35.).

 

Należy podkreślić, że pozycja Polski mierzona wskaźnikiem HDI ulega poprawie; w latach 2006 – 2011 wzrosła w rankingu 0 2 miejsca.

 

W raporcie podkreślono, że duży wpływ na pozycję krajów mają nierówności społeczne. Zmniejszają one potencjał rozwojowy również polskiego społeczeństwa. Dlatego tak istotne jest zapobieganie nierównościom w różnych wymiarach życia społecznego; ten aspekt szczególnie podkreślali uczestnicy panelu po prezentacji Raportu UNDP. Wskazywali m.in. na kwestie nierówności płci, nierówności dochodowych, a także nierówności w dostępie do kapitału.

 

Raporty o rozwoju społecznym publikowane przez UNDP od 1990 roku są dostępne na stronie http://hdr.undp.org

(PAP, inf. własna)

 

Poleć znajomemu