Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 15 grudnia 2011

Prezydent na Europejskich Dniach Rozwoju

Prezydent na Europejskich Dniach Rozwoju   |   Prezydent na Europejskich Dniach Rozwoju Prezydent na Europejskich Dniach Rozwoju Prezydent na Europejskich Dniach Rozwoju Prezydent na Europejskich Dniach Rozwoju Prezydent na Europejskich Dniach Rozwoju Prezydent na Europejskich Dniach Rozwoju Prezydent na Europejskich Dniach Rozwoju Prezydent na Europejskich Dniach Rozwoju

Trwały rozwój społeczny, wspierany odpowiednią polityką, jest nieodłącznie związany z demokracją, wolnością i prawami człowieka - powiedział w czwartek prezydent Bronisław Komorowski na inauguracji 6. Europejskich Dni Rozwoju (EDR) w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.


- Trudno wyobrazić sobie trwały rozwój społeczny bez uznania ludzkiej wolności za jedną z fundamentalnych wartości, bez poszanowania swobód obywatelskich, a także poszanowania i szacunku dla drugiego człowieka - powiedział prezydent, zachęcając do dyskusji i wyznaczeniu kierunków wsparcia, jakiego kraje bogatsze udzielają krajom rozwijającym się. Zobacz także: Otwarcie Europejskich Dni Rozwoju z udziałem Szefa KPRP


Przypominając, że na świecie są wciąż obszary ubóstwa, wyraził przekonanie, że "poczucie solidarności każe nam myśleć o najbardziej potrzebujących i nie pozostawiać ich bez pomocy". Podkreślił, że zakładając trwałą samorealizację, polityka rozwojowa odnosi się do państw i społeczeństw, ale przede wszystkim do poszczególnych ludzi i obywateli.


- Protesty na Białorusi przeciwko praktykom autorytarnej władzy, dążenia do obalenia niedemokratycznych rządów w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie czy pozytywne wieści docierające z Birmy - te procesy świadczą o determinacji w dążeniach demokratycznych - powiedział Bronisław Komorowski.


Przypomniał w tym kontekście polskie doświadczenia stanu wojennego. - 30 lat temu w Polsce wprowadzono stan wojenny. Ci, którzy marzyli o wolności i demokracji, trafili za kraty więzień albo do obozów internowania. Pamiętamy o tamtym doświadczeniu i przez pryzmat tego bolesnego doświadczenia angażujemy się we wspieranie demokracji w innych obszarach świata - powiedział.


Przypomniał też polską inicjatywę powołania w UE Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji oraz szczególne zainteresowanie wsparciem krajów Partnerstwa Wschodniego.


- Z roku na rok w miarę naszych rosnących możliwości rośnie polska pomoc rozwojowa w wymiarze finansowym; niezmiennie jesteśmy gotowi dzielić się naszym doświadczeniem i radą - zaznaczył. Wyraził przekonanie, że polskie doświadczenie transformacji ustrojowej "może być ważnym przesłaniem dla wszystkich, którzy pragną zmienić swój los, a także los innych, na lepszy".


W konferencji zorganizowanej w ramach polskiej prezydencji, bierze udział ok. 500 gości, w tym nobliści, głowy państw, szefowie rządów i ministrowie, przedstawiciele europejskich instytucji i organizacji zaangażowanych w politykę rozwojową. Celem dwudniowej konferencji jest promowanie współpracy rozwojowej i zwiększanie świadomości społecznej na temat wspierania rozwoju krajów potrzebujących pomocy.


EDR organizowane są od 2006 roku w drugiej połowie każdego roku kalendarzowego przez rotacyjną prezydencję we współpracy z Komisją Europejską. (PAP)
 

Poleć znajomemu