Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 28 grudnia 2011

Prezydent RP przedłużył obecność PKW w Kosowie

We wtorek 27 grudnia br. Prezydent RP Bronisław Komorowski przedłużył do 30 czerwca 2012 r. okres użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie. PKW będzie liczył do 300 żołnierzy i pracowników wojska.

Podstawę działania sił międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii stanowi rezolucja Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1244 (1999) z 10 czerwca 1999 r. Mandat misji ma charakter otwarty, tzn. rezolucja daje możliwość przedłużania okresu użycia sił, o ile RB ONZ nie postanowi inaczej. Część sił międzynarodowych może zostać użyta na obszarze Bośni i Hercegowiny w celu wzmocnienia sił Unii Europejskiej (EUFOR), nadzorujących wdrażanie porozumienia pokojowego z Dayton z 1995 r.

PKW będzie kontynuował dotychczasowe zadania, obejmujące m.in. monitorowanie przestrzegania porozumień, w tym sytuacji w strefie przygranicznej pomiędzy Kosowem a Republiką Serbską, demonstrowanie obecności wojskowej, działania prewencyjne oraz wspieranie systemu pomocy humanitarnej. Polski kontyngent będzie podporządkowany operacyjnie dowódcy Wielonarodowej Grupy Bojowej Wschód podlegającej Naczelnemu Dowódcy Sił Sojuszniczych NATO w Europie.


Więcej na www.bbn.gov.pl

Poleć znajomemu