Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 4 stycznia 2012

Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya w Warszawie pomnikiem historii

Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya w Warszawie pomnikiem historii (fot. Narodowy Instytut Dziedzictwa)   |   Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya w Warszawie pomnikiem historii (fot. Narodowy Instytut Dziedzictwa) Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya w Warszawie pomnikiem historii (fot. Narodowy Instytut Dziedzictwa)

4 stycznia 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisał rozporządzenie dotyczące uznania za pomnik historii "Warszawy – Zespołu Stacji Filtrów Williama Lindleya".

 

Stacja Filtrów w Warszawie powstała z inicjatywy prezydenta Warszawy Sokratesa Starynkiewicza. 20 maja 1876 r. doprowadził on do podpisania umowy na projekt wodociągu i kanalizacji dla miasta Warszawy z Williamem Lindleyem – jednym z najlepszych ówczesnych specjalistów od instalacji wodno-kanalizacyjnych. Umowę ostateczną na rozpoczęcie robót podpisał z miastem 11 lipca 1881 r. jego syn – William Heerlen Lindley, który stał się też autorem projektów szczegółowych i kierownikiem robót, przebiegających etapami w latach 1883-1915. Pierwsze filtry powolne uruchomiono już w 1886 r., jednak rozbudowa infrastruktury zakładu kontynuowana była zarówno po I jak i II wojnie światowej.


Dzisiaj Zespół Stacji Filtrów łączy w sobie walory jedynego w swoim rodzaju zabytku techniki z nowoczesnym zakładem oczyszczania wody. Jest obiektem o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju, unikatem w skali Europy – ze względu na doskonały stan zachowania i użytkowanie zgodne z pierwotnym przeznaczeniem. Stanowi nie tylko wybitny zabytek techniki świadczący o wysokim poziomie nowatorskiej myśli technicznej inżynierów, ale także dzieło o szczególnych wartościach artystycznych i historycznych, znajdujące swoje poczesne miejsce w krajobrazie kulturowym oraz panoramie stolicy.

 

Rozwiązania technologiczne i architektoniczne zabudowań Stacji Filtrów, interesująca kompozycja przestrzenna, a przede wszystkim trwałość substancji, zachowanie funkcji oraz perspektywiczny charakter tej realizacji świadczą o jego fenomenie i najwyższych wartościach zabytkowych.

 

Więcej na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa >>
 

Poleć znajomemu