Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 21 lutego 2012

Prof. Walery Pisarek - "Zasłużony dla Polszczyzny"

Gala „Ojczysty – dodaj do ulubionych”   |   Gala „Ojczysty – dodaj do ulubionych” Gala „Ojczysty – dodaj do ulubionych” Gala „Ojczysty – dodaj do ulubionych” Gala „Ojczysty – dodaj do ulubionych” Gala „Ojczysty – dodaj do ulubionych” Gala „Ojczysty – dodaj do ulubionych” Gala „Ojczysty – dodaj do ulubionych” Medal "Zasłużony dla polszczyzny" dla prof. Walerego Pisarka Medal "Zasłużony dla polszczyzny" dla prof. Walerego Pisarka Medal "Zasłużony dla polszczyzny" dla prof. Walerego Pisarka

Ustanowione przez Prezydenta RP wyróżnienie przyznano po raz pierwszy. Na odbywającej się we wtorkowy wieczór uroczystej Gali Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Medal wręczył laureatowi Szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski.

 

– Mamy piękny, ale bardzo trudny język. Ten niełatwy język jest językiem ukochanym – mówił prezydent Bronisław Komorowski w przesłaniu wyemitowanym podczas Gali. Prezydent podkreślał, że warto dbać o czystość języka i dziękował wszystkim, którzy włączyli się w kampanię „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Organizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury i Radę Języka Polskiego kampania ma na celu kształtowanie świadomości językowej Polaków i propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny. Kampania została objęta honorowym patronatem Prezydenta RP.

 

Prezydent Bronisław Komorowski uhonorował profesora Walerego Pisarka – jednego z najwybitniejszych współczesnych językoznawców polskich – m. in. za to, że był on inicjatorem i gorącym orędownikiem, a w znacznym stopniu także autorem ustawy o języku polskim, pierwszego w dziejach aktu prawnego, który sankcjonuje znaczenie polszczyzny w życiu narodu i potwierdza konieczność troski o nią w życiu publicznym. Nagroda została przyznana za starania na rzecz poprawności językowej oraz za miłość do polszczyzny, którą widać w całej ponadpięćdziesięcioletniej działalności naukowej Profesora (z uzasadnienia przyznania Medalu).

 

Galę z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego prowadzili Maciej Stuhr i Andrzej Poniedzielski. Podczas uroczystości podkreślano znaczenie dialogu, rozmowy w relacjach międzyludzkich. Zastanawiano się także nad stanem współczesnej polszczyzny, w żartobliwy sposób prezentowano odmiany języka, którymi posługują się kolejne pokolenia Polaków. Na scenie wystąpili m.in.: Piotr Cugowski, Katarzyna Groniec, Marek Kondrat, Katarzyna Nosowska, Aga Zaryan.

W uroczystości wzięli udział ministrowie w Kancelarii Prezydenta: Dariusz Młotkiewicz i Maciej Klimczak oraz Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Zasłużony dla Polszczyzny” jest wyróżnieniem dla osób fizycznych – ludzi kultury, nauki, biznesu, nauczycieli, działaczy społecznych – za szczególne zasługi w podnoszeniu świadomości językowej Polaków oraz w krzewieniu kultury języka polskiego w publikacjach naukowych i popularnonaukowych, w wystąpieniach popularyzatorskich w radiu i telewizji, mediach elektronicznych, a także w twórczości pedagogicznej, aktorskiej i estradowej oraz za wspieranie wszelkich inicjatyw służących tym celom. Spośród rekomendowanych przez Kapitułę kandydatur Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyłania Laureata Nagrody.


Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku. Głównym przesłaniem święta jest podkreślenie bogactwa różnorodności językowej i promocja wielojęzyczności. Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego są okazją, by zwrócić uwagę na konieczność ochrony różnorodności językowej.
Zobacz także: Forum Debaty Publicznej o roli języka ojczystego
Kampania społeczna „Ojczysty – dodaj do ulubionych” ma przypominać o roli i miejscu języka ojczystego w życiu Polaków – zarówno społecznym, jak i indywidualnym. Ma przyczynić się do podnoszenia świadomości językowej, do ugruntowania poczucia, że polszczyzna jest tworzona przez każdego użytkownika. Jednocześnie ma kształtować przekonanie, że język jest wartością samą w sobie.

 

Poleć znajomemu