Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 9 marca 2012

Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego

Zdjęcie: Prezydent przemawia podczas Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego w Pałacu Prezydenckim   |   Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego w Pałacu Prezydenckim Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego w Pałacu Prezydenckim Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego w Pałacu Prezydenckim Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego w Pałacu Prezydenckim Konferencja szefa BBN gen. Stanisława Kozieja Konferencja szefa BBN gen. Stanisława Kozieja Konferencja szefa BBN gen. Stanisława Kozieja

Prezydent Bronisław Komorowski wskazywał na bieżące wyzwania, które potwierdzają potrzebę przeprowadzania Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Wymienił m.in. kryzys ekonomiczny w strefie euro i zagrożenia w obszarze cyberprzestrzeni.


W piątek odbyła się w Pałacu Prezydenckim IV konferencja plenarna Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego (SPBN). Zadaniem Przeglądu jest całościowa ocena bezpieczeństwa narodowego, wykraczająca poza aspekt militarny.
 

Otwierając obrady prezydent zaznaczył, że bieżące wyzwania potwierdzają wagę pracy podjętej w zakresie przeprowadzenia Przeglądu.
 

- Można to potwierdzenie znaleźć obserwując zarówno niełatwy proces decyzyjny w Sojuszu Północnoatlantyckim dotyczący kwestii Afganistanu, można odnaleźć także w obserwacjach związanych z katastrofą kolejową pod Szczekocinami, poprzez ocenę zdolności do współdziałania albo trudności we współdziałaniu wszystkich elementów systemu zarządzania kryzysowego, który w tym wypadku zafunkcjonował znakomicie na poziomie przede wszystkim wojewódzkim, ale i krajowym – mówił prezydent.
 

Zdaniem Bronisława Komorowskiego, wśród zjawisk potwierdzających potrzebę wnikliwego analizowania na bieżąco wielu kwestii związanych z bezpieczeństwem narodowym jest też bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. - I nie chodzi tu o strony internetowe - rządowe, prezydenckie, lecz o wiele szerszy problem, jakim jest uzyskanie przez cywilizowany świat potencjalnej możliwości skutecznego przeciwstawiania się zagrożeniom w tym obszarze - atakom na ważne z punktu widzenia funkcjonowania państwa i społeczeństwa systemy – zaznaczył.


Prezydent wskazywał ponadto, że można dostrzec potwierdzenie podjęcia dużego wysiłku w obszarze nowego przeglądu bezpieczeństwa narodowego także obserwując skutki kryzysu ekonomicznego czy zadłużeniowego w strefie euro.


- Należy też dostrzec pewne zagrożenia, które być może się zbliżają, to jest bezpieczeństwo podczas wielkiej masowej imprezy – Euro 2012 - mówił Bronisław Komorowski - ale też wątpliwości związane z rozdzieleniem zarządzania kryzysowego pomiędzy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. - To są problemy, przed którymi będziemy cały czas stawali i na które będziemy chcieli odpowiedzieć uwzględniając te nowe wyzwania – dodał.

Za przeprowadzenie przeglądu odpowiada szef BBN, będący zarazem przewodniczącym komisji przygotowującej przegląd. Pierwsze plenarne posiedzenie komisji przygotowującej SPBN odbyło się w kwietniu. W skład komisji SPBN wchodzą cztery zespoły: interesów narodowych i celów strategicznych; oceny środowiska bezpieczeństwa; koncepcji działania i zespół systemu bezpieczeństwa narodowego.

 

- Tematem dzisiejszej, czwartej już konferencji było poszukiwanie odpowiedzi na pytania, jakie powinny być kierunki i sposoby przygotowania się państwa do realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa – mówił Szef BBN gen. Stanisław Koziej na spotkaniu z dziennikarzami, po zakończeniu obrad.


Jak dodał, myślą przewodnią, która przewijała się podczas tej konferencji było przekonanie, że konieczna jest integracja, konsolidacja różnych ogniw systemu bezpieczeństwa państwa, które funkcjonują w jeden spójny, skoordynowany, dobrze działający system. - To dotyczy przede wszystkim integracji, konsolidacji systemu kierowania, systemu zarządzania bezpieczeństwem, a także usprawnienia współdziałania poszczególnych ogniw wykonawczych – zaznaczył.
 

Szef BBN powiedział, że piątkowe spotkanie zamyka fazę analityczną Przeglądu, pozostaje jeszcze faza syntezy rezultatów i opracowanie raportu dla prezydenta oraz przygotowanie "białej księgi bezpieczeństwa narodowego". Zaznaczył, że następnym efektem powinna być nowa strategia bezpieczeństwa narodowego.
 

Poleć znajomemu