Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 28 marca 2012

Spotkanie z Sekretarzem Generalnym OECD

Spotkanie Prezydenta RP z Sekretarzem Generalnym OECD   |   Spotkanie Prezydenta RP z Sekretarzem Generalnym OECD Spotkanie Prezydenta RP z Sekretarzem Generalnym OECD Spotkanie Prezydenta RP z Sekretarzem Generalnym OECD Spotkanie Prezydenta RP z Sekretarzem Generalnym OECD

Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się w środę w Pałacu Prezydenckim z przebywającym w Polsce Sekretarzem Generalnym Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Angelem Gurrią.

 

Sekretarz Generalny OECD przedstawił najważniejsze wnioski z raportu OECD Przegląd Gospodarczy Polski 2012 – Economic Survey of Poland 2012, wskazujące na bardzo dobre wyniki polskiej gospodarki w ostatnich latach kryzysu, jak i na wnioski podkreślające potrzebę zwiększenia wysiłku dla ważnych reform w celu zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki, pobudzenia długotrwałego wzrostu gospodarczego oraz zwalczania bezrobocia. Raport OECD podkreśla potrzebę reformy finansów publicznych Polski w celu obniżenia deficytu poniżej poziomu 1% w 2015 r., a w szczególności na potrzebę podjęcia silnych działań zmierzających do poprawy konkurencyjności i zwiększenia tempa wzrostu polskiej gospodarki w okresie niezbędnego dostosowania fiskalnego.

 

W toku wymiany poglądów z prezydentem Komorowskim zwracano uwagę na źródła dalszego wzrostu polskiej gospodarki. Wskazano na potrzebę zmian strukturalnych zwiększających mobilność na rynku pracy, elastyczność na rynku produktowym, swobodę działalności gospodarczej oraz na zmiany zwiększające konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki. Sekretarz Gurria podkreślił, że bardzo istotne i dobre jest to, że reformy te zostały już zapoczątkowane przez polski rząd i powinny być one kontynuowane i pogłębiane dla rozwoju gospodarczego Polski.

 

Sekretarz Gurria mówił również o kwestiach związanych z procedurą wstąpienia Federacji Rosyjskiej do OECD, aplikacji Ukrainy o członkostwo w OECD, oraz kwestie dotyczące oceny OECD w sprawie wpływu pogarszającej się sytuacji demograficznej na wzrost gospodarczy oraz reform niezbędnym dla utrzymania wzrostu w obliczu niżu demograficznego.

 

W spotkaniu brali też udział: Podsekretarz Stanu KPRP Jaromir Sokołowski, Doradca Prezydenta RP Jerzy Pruski, Doradca Prezydenta RP Jerzy Osiatyński, Ambasador - Stały Przedstawiciel RP przy OECD Paweł Wojciechowski, Dyrektor Gabinetu Prezydenta KPRP Paweł Lisiewicz, Doradca Sekretarza Generalnego OECD Andreas Schaal oraz Starszy Ekonomista Sekretariatu OECD Herve Boulhol.

 

Poleć znajomemu