Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 3 kwietnia 2012

RBN nt. reformy dowodzenia i szkolenia armii

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego   |   Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Reforma systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi oraz szkolnictwa wojskowego to temat wtorkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

 

Reforma systemu dowodzenia armią powinna się zacząć w przyszłym roku, aby w 2014 r. działały już nowe struktury; więcej czasu wymaga reforma szkolnictwa wojskowego – powiedział szef BBN Stanisław Koziej po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. 

 

Zmiany zakładają, że Sztab Generalny zajmie się planowaniem strategicznym, a za dowodzenie będą odpowiadać dwa dowództwa – jedno za sprawy bieżące i wyposażenie armii, drugie za prowadzenie operacji, w razie kryzysu lub wojny.

 

Obecnie funkcjonujące uczelnie wojskowe miałyby zostać skonsolidowane w jedną połączoną wyższą uczelnię wojskową. Natomiast na bazie Akademii Obrony Narodowej miałaby powstać nowa wyższa szkoła kształcąca na potrzeby bezpieczeństwa narodowego, z uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa cywilnego, wojskowego, wewnętrznego i zewnętrznego.

 

- Zakłada się, że proces legislacyjny powinien być zakończony w tym roku, zmiany systemu dowodzenia powinny zostać przeprowadzone w 2013 roku - począwszy od wyznaczania nowych dowódców w połowie przyszłego roku, aby od 2014 r. nowy system został już zorganizowany – powiedział dziennikarzom minister Koziej, sekretarz RBN.

 

- Jeśli idzie o wdrażanie reformy szkolnictwa wojskowego, jest to proces bardziej złożony. Przyjęliśmy zasadę, że ci studenci, którzy przyjdą w tym roku do uczelni, powinni ją ukończyć na tych samych zasadach. Proces wdrażania reformy szkolnictwa będzie musiał być rozłożony w czasie minimum trzech lat  – dodał Stanisław Koziej. (PAP, inf. własna)

 

 

 

 

Poleć znajomemu