Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 4 kwietnia 2012

Prezydent o szacunku dla Konstytucji i prawa

Prezydent w Trybunale Konstytucyjnym   |   Prezydent w Trybunale Konstytucyjnym Prezydent w Trybunale Konstytucyjnym Prezydent w Trybunale Konstytucyjnym Prezydent w Trybunale Konstytucyjnym Prezydent w Trybunale Konstytucyjnym Prezydent w Trybunale Konstytucyjnym Prezydent w Trybunale Konstytucyjnym Prezydent w Trybunale Konstytucyjnym

Prezydent Bronisław Komorowski podkreślił podczas środowego wystąpienia na dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, że potrzeba budowy szacunku dla państwa, dla prawa wymaga szanowania Konstytucji nawet wtedy, kiedy mamy poczucie, że coś trzeba zmienić.

 

- Potrzeba budowy szacunku dla państwa, dla prawa, dla państwa prawnego , dla Konstytucji jako fundamentu całego sytemu prawnego, wymaga również szanowania Konstytucji w sytuacjach nawet wtedy, kiedy mamy poczucie, że coś trzeba, warto zmienić - powiedział prezydent.

 

Zaznaczył, że szacunek dla Konstytucji musi oznaczać gotowość do szukania porozumienia z innymi, dla których konstytucja również stanowi fundament systemu prawnego, fundament wspólnego państwa.  - Szacunek dla Konstytucji powinien się wyrażać tym, że szukając optymalnych rozwiązań, szukając szansy na naprawienie mankamentów i słabości nie fundujemy sobie, innym, całej Polsce wątpliwości, czy mamy dobry fundament państwa, nie fundujemy przekonania, że warto co 15-20 lat zmieniać Konstytucję - zaznaczył.

 

W ocenie prezydenta, szacunek dla Konstytucji po 15 latach jej funkcjonowania oznacza gotowość do dyskusji, do zmian, ale jednocześnie powstrzymanie się przed pokusą często natury polityczno-wyborczej sugerowania potrzebnych daleko idących zmian, z których i tak na koniec nic nie wyjdzie.

 

Prezydent zwrócił też uwagę na konieczność przemyślenia zmian w ustawie zasadniczej pod kątem naszego pogłębiającego się uczestnictwa w integracji europejskiej, pod kątem naszego członkostwa w UE. Przypomniał, że wyszedł z taką inicjatywą w poprzedniej kadencji Sejmu. - Mam nadzieję, że w sprzyjającym momencie, klimacie będzie możliwy powrót do tych kwestii, które potwierdzają nasze zaangażowanie i nasze nadzieje ulokowane w procesie integracji europejskiej - powiedział. 


 

Bronisław Komorowski zaznaczył, że także dzięki orzeczeniom Trybunału Konstytucyjnego polscy obywatele mają możliwość składania skargi konstytucyjnej wobec rozporządzeń UE, tych które mogą dotyczą statusu jednostki. Dlatego - jak dodał - tym bardziej w wymiarze państwa warto te kwestie uregulować w Konstytucji. 


- Państwa decyzje kształtują udział Polski w integracji – zwrócił się prezydent do sędziów TK.  - Jestem dumny, że decyzje polskiego TK współkształtują określenie relacji Konstytucji i prawa UE – powiedział Bronisław Komorowski. 

 

Prezydent dziękował wszystkim obecnym i byłym członkom TK, wszystkim sędziom, którzy w bardzo trudnym czasie transformacji troszczyli się o majestat polskiego prawa wypełniając w najwyższym stopniu powołanie obywatelskie. - Chcę podziękować i prosić o dalszy wysiłek - zaznaczył.

 

Przywołał zasługi zmarłego niedawno wybitnego konstytucjonalisty profesora Wojciecha Sokolewicza. – Wymieniając to jedno nazwisko chciałem pochylić głowę wspominając sędziów TK oraz twórców naszej Konstytucji, którzy odeszli, ale zostawili podstawowe regulacje porządku prawnego Rzeczypospolitej - podkreślił Bronisław Komorowski. 

 

Dziękował za poczucie bezpieczeństwa, które daje ład konstytucyjny, za poczucie tożsamości, jakie ustawa zasadnicza daje nam wszystkim dzisiaj w niespokojnym świecie. Dodał też, że Konstytucja ma za sobą akceptację ogromnej większości społeczeństwa.

 

Prezydent ocenił, że Konstytucja sprawdziła się w sytuacjach najtrudniejszych, jak katastrofa smoleńska. – Konstytucja zadziałała prawidłowo, uchroniła państwo polskie przed trudnościami, przed kryzysem – zaznaczy. 

 

Zwrócił też uwagę, że Polska była jednym z prekursorów wprowadzenia w Konstytucji ograniczenia swobodnego zwiększania deficytu budżetowego. - Dziś widać, jak się opłaca odważne myślenie i mocne stawianie na rozwiązania konstytucyjne, jako kotwicę bezpieczeństwa państwa polskiego i to w różnych obszarach, bezpieczeństwa ustrojowego, a także ekonomicznego - podkreślił prezydent.
 

Poleć znajomemu