Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 16 kwietnia 2012

Prezydent na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów NSA

Prezydent witany w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego   |   Prezydent na corocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego Prezydent na corocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego Prezydent na corocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego Prezydent na corocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego Prezydent na corocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego Prezydent na corocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego Prezydent na corocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego

Prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział w poniedziałek, że złoży do Sejmu projekt zmiany modelu sądownictwa administracyjnego, gdy tylko taki zostanie wypracowany. Zasugerował model tzw. reformatoryjny, w którym sądy mogą merytorycznie rozstrzygać sprawy.

 

W poniedziałek odbyło się coroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego. Prezydent podkreślił rosnącą liczbę poprawnych wyroków i wzrost efektywności działania sądów administracyjnych. Jednocześnie jednak zwrócił uwagę na problem egzekwowania wydanych już wyroków.

 

- Największą bolączką naszej procedury sądowoadministracyjnej jest czas oczekiwania obywateli na dopełnienie się sprawiedliwości - mówił Bronisław Komorowski. Obecną sytuację porównał z efektem jo-jo. - Chodzi o sytuację, w której sprawa zaczyna krążyć między instytucjami administracyjnymi i sądowymi, może to trwać nie tylko długie miesiące, ale i całe lata - wyjaśnił. - Obywatel, trzymając w ręku prawomocny wyrok sądu administracyjnego, zbyt często postawiony jest w roli bezsilnego obserwatora w swojej własnej sprawie. Jest to poważna rysa na wizerunku naszego państwa prawnego – dodał prezydent Komorowski.

 

 

Prezydent podkreślił, że dziś sąd nie może merytorycznie wydać decyzji w danej sprawie zamiast organu administracyjnego. Dlatego zaapelował do sędziów NSA o włączenie się do dyskusji na temat modelu sądowoadministracyjnego. Przypomniał, że sądy administracyjne w wielu państwach są uprawnione do częściowo merytorycznego rozstrzygania spraw. - Tego typu rozstrzygnięcia, określane jako reformatoryjne, bywają niejednokrotnie poprzedzone postępowaniem dowodowym - wyjaśnił.

 

Zdaniem prezydenta, orzekanie reformatoryjne nie powinno być zasadą, ale powinno być dopuszczalne w określonym zakresie. - Już sama możliwość wydawania orzeczenie merytorycznego może pełnić funkcję prewencyjną i dyscyplinować organy administracji publicznej, które nie wykonują prawomocnych wyroków sądowych - powiedział.

 

Prezydent zadeklarował swoje poparcie dla propozycji wzmacniającej skuteczność sądownictwa administracyjnego i skorzystanie z inicjatywy legislacyjnej w tym zakresie.

 

Na Zgromadzenie przybyło 69 sędziów NSA, prezesi wojewódzkich sądów administracyjnych oraz wielu reprezentantów innych sądów i urzędów.

 

Poleć znajomemu