Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 21 czerwca 2012

Ratyfikacja umowy o małym ruchu granicznym

Prezydent Bronisław Komorowski ratyfikował w czwartek Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r. w trybie art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji. Ratyfikacja Umowy nastąpiła za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, którą Sejm uchwalił w dniu 16 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 498).


Umowa określa zasady małego ruchu granicznego między Polską a Rosją: warunki przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego, zasady i czas pobytu w strefie przygranicznej, tryb i warunki wydawania zezwoleń na przekraczanie granicy, wysokość opłat za wydanie zezwolenia, jak również sankcje stosowane wobec osób naruszających zasady małego ruchu granicznego.


Umowa po stronie polskiej jako strefę przygraniczną określa powiaty w województwie pomorskim: pucki, gdański, nowodworski, malborski, miasto Gdynia, miasto Sopot, miasto Gdańsk oraz powiaty w województwie warmińsko-mazurskim: miasto Elbląg, elbląski, braniewski, lidzbarski, bartoszycki, miasto Olsztyn, olsztyński, kętrzyński, mrągowski, węgorzewski, giżycki, gołdapski, olecki (łącznie obszar 16 525,73 km2).

 

Po stronie rosyjskiej za strefę przygraniczną uznano w Umowie cały Obwód Kaliningradzki (obszar 15 1000,00 km2).
 

Zgodnie z postanowieniem art. 16 ust. 1 Umowy, wejdzie ona w życie trzydziestego dnia od daty otrzymania drogą dyplomatyczną ostatniego pisemnego zawiadomienia o zakończeniu zarówno przez stronę rosyjską, jak i polską, procedur wewnętrznych niezbędnych dla jej wejścia w życie.
 

Poleć znajomemu