Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 16 sierpnia 2012

Prezydent: Dialog Kościołów to szansa na pojednanie narodów

  |   Spotkanie prezydenta Bronisława Komorowskiego z Patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem I Spotkanie prezydenta Bronisława Komorowskiego z Patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem I Spotkanie prezydenta Bronisława Komorowskiego z Patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem I Spotkanie prezydenta Bronisława Komorowskiego z Patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem I Spotkanie prezydenta Bronisława Komorowskiego z Patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem I Spotkanie prezydenta Bronisława Komorowskiego z Patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem I Spotkanie prezydenta Bronisława Komorowskiego z Patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem I Spotkanie prezydenta Bronisława Komorowskiego z Patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem I Spotkanie prezydenta Bronisława Komorowskiego z Patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem I Spotkanie prezydenta Bronisława Komorowskiego z Patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem I Spotkanie prezydenta Bronisława Komorowskiego z Patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem I

W czwartek z kilkudniową wizytą, na zaproszenie polskiego Kościoła Prawosławnego, przybył do Polski Cyryl – Patriarcha Moskiewski i całej Rusi. Podczas uroczystego spotkania z Jego Świątobliwością prezydent zaznaczył, że oba Kościoły – katolicki w Polsce i prawosławny w Rosji – mogą zapalić światło, które będzie oświetlać drogę pojednania pomiędzy narodami. Podkreślił jednocześnie żywotne zainteresowanie Polski ułożeniem dobrych stosunków ze wszystkimi sąsiadami.

Kluczowym punktem pierwszej w historii wizyty Zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego będzie podpisanie wspólnego Przesłania Kościoła Katolickiego w Polsce i Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego do narodów Polski i Rosji. Bronisław Komorowski wyraził nadzieję, że ten akt stanie się ważnym krokiem na drodze do zbliżenia i intensywnego dialogu między naszymi narodami. Zauważył też, że trwałe pojednanie musi być głęboko zakorzenione i odwoływać się do fundamentalnych wartości takich jak wolność, odpowiedzialność, miłość bliźniego i przebaczenie – a to pole do szczególnej aktywności Kościołów.
Zobacz także: Wystąpienie prezydenta Bronisława Komorowskiego na spotkaniu z Patriarchą Cyrylem I
W opinii Prezydenta dialog, porozumienie i partnerstwo między Kościołami mogą poprowadzić nasze narody ku przezwyciężeniu narosłych uprzedzeń oraz stać się wzorem dla wszystkich Polaków i Rosjan – dla wszystkich chrześcijan.

Bronisław Komorowski wyraził wdzięczność za niedawne poświęcenie przez Jego Świątobliwość cerkwi przy wejściu na teren cmentarza katyńskiego, gdzie wśród ofiar, zarówno polskich, jak i rosyjskich, są także wyznawcy prawosławia – wśród nich naczelny prawosławny kapelan Wojska Polskiego ks. Szymon Fedorońko.

Prezydent podkreślał także, że wzajemna autonomia państwa i Kościoła, szanująca świecki charakter państwa oraz rolę Kościołów, przyznaje równe prawa wszystkim Kościołom. Te zasady obejmują również stosunki państwa z polskim Kościołem Prawosławnym.


 

Poleć znajomemu