Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 12 września 2012

RBN o obronie przeciwrakietowej

  |   Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Briefing prasowy z udziałem Prezydenta RP oraz Sekretarza RBN Stanisława Kozieja. Briefing prasowy z udziałem Prezydenta RP oraz Sekretarza RBN Stanisława Kozieja. Briefing prasowy z udziałem Prezydenta RP oraz Sekretarza RBN Stanisława Kozieja. Briefing prasowy z udziałem Prezydenta RP oraz Sekretarza RBN Stanisława Kozieja.

Prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział, że w najbliższym czasie skieruje do parlamentu projekt nowelizacji ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych uwzględniający w niej program obrony powietrznej.

 

Środowe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego poświęcone było koncepcji obrony przeciwrakietowej w ramach systemu obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Problematykę przedstawili Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej oraz Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak.

 

- Zakończyło się posiedzenie RBN poświęcone ważnej sprawie, jaką jest budowa skutecznego systemu obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej terytorium państwa polskiego. Ten projekt wynika z potrzeb bezpieczeństwa, obronności terytorium państwa polskiego, jak również  jest związany z realizacją decyzji NATO ze szczytu w Chicago dotyczącą budowy ogólnonatowskiego systemu – powiedział prezydent na briefingu prasowym po posiedzeniu Rady.


Zapowiedział, że w najbliższym czasie prześle do parlamentu odpowiedni projekt nowelizacji ustawy z 2001 roku - o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych.
 

- Projekt nowelizacji ustawy będzie dla mnie dobrą okazją do wywołania dyskusji na temat perspektyw obronności, ale i perspektyw zdolności do współdziałania w tym obszarze różnych sił politycznych współtworzących polską scenę polityczną - powiedział Bronisław Komorowski.

 

Dodał też, że szef BBN minister Stanisław Koziej ma wystosować zaproszenie do przedstawicieli środowisk parlamentarnych na rozmowę, konsultacje dotyczące projektu, ale także dalszych zamysłów związanych z reformą polskiego systemu obronnego.
 

Zdaniem prezydenta, taka dyskusja może się przyczynić do tego, aby w sprawach bezpieczeństwa i obronności pozostawić z boku naturalne w demokracji różnice partyjno-polityczne.  Zadeklarował też, że konsultacje mogłyby się odbyć także z jego udziałem, jeśli będzie taka potrzeba.
 

Prezydent pytany o finansowanie systemu odpowiedział, że koszty uda się zawrzeć w pełni w budżecie MON, bez żadnej konieczności przesuwania środków z innych działów. – To są pieniądze będące wynikiem działania wskaźnika 1,95 % PKB, przy założeniu trwającego wzrostu gospodarczego, choć spowolnionego, ale trwającego nadal. A także w oparciu o oszczędności z tytułu zakończenia misji militarnej w Afganistanie oraz oszczędności związane w procesem reformy w Siłach Zbrojnych – wskazywał.

 

Bronisław Komorowski podkreślił, że będzie to program skrojony na miarę możliwości finansowych państwa polskiego. - Chodzi o awans Polski do tej kategorii członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, które potrafią skutecznie zadbać o podwyższone poczucie bezpieczeństwa własnej przestrzeni powietrznej – zaznaczył. Dodał, że to będzie także polski wkład w system NATO.


 

Jak powiedział Sekretarz RBN Stanisław Koziej, projekt ustawy przewiduje, że rozpoczęcie finansowania nastąpiłoby w 2014 roku i jest zaplanowane na 10 lat. - W tym czasie, w ramach finansowania Wojsko Polskie powinno być wyposażone w zdolności obrony przeciwrakietowej w stopniu pozwalającym na osłonę kilku ważnych obiektów strategicznych, z założeniem, że byłby to system w pełni mobilny, zdolny do zapewnienia obrony przeciwrakietowej na zagrożonych kierunkach, bądź ważnych obiektów.

 

Dziennikarze pytali także o wydarzenia w Libii, gdzie w wyniku ataku na konsulat amerykański w Bengazi zginął ambasador USA i trójka innych pracowników. Prezydent powiedział, że informacje w tej sprawie przekazał podczas posiedzenia RBN minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki.
 

- Chyba jeszcze za wcześnie jest na ferowanie daleko idących wyroków co do skutków tego zamachu, niewątpliwie można jednak wiązać to, co się wydarzyło, z niepokojącym procesem zachodzącym szczególnie we wschodniej Libii, ale i chyba w Egipcie, gdzie dają o sobie znać różne ekstremalne formy działania Al-Kaidy, która działa poprzez - czy uruchamia - emocje ludzkie – ocenił prezydent.
 

- To jest w jakiejś mierze ten proces, którego się obawialiśmy - sekundując i życząc jak najlepiej "wiośnie arabskiej" - że mogą się ujawnić elementy polityczne myślące w kategoriach fundamentalizmu islamskiego, czy w kategoriach szukania radykalnych metod tyle samo politycznych, ile militarnych - powiedział. - To być może, tutaj nie mam wystarczającej wiedzy, jest to sygnał o zachodzeniu tego rodzaju procesów.

Przed posiedzeniem Rady akty powołania otrzymali nowi członkowie RBN: minister administracji i cyfryzacji Michał Boni oraz prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.

 

RBN jest organem doradczym Prezydenta RP w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa Państwa.  Zadaniem Rady jest rozpatrywanie kwestii i wyrażanie opinii dotyczących bezpieczeństwa państwa.


 

Poleć znajomemu