Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 12 października 2012

Prezydent: Miejsca pracy i polityka prorodzinna

  |   Prezydent w Sejmie wysłuchał wystąpienia premiera na temat dokonań i planów rządu Prezydent w Sejmie wysłuchał wystąpienia premiera na temat dokonań i planów rządu Prezydent w Sejmie wysłuchał wystąpienia premiera na temat dokonań i planów rządu Prezydent w Sejmie wysłuchał wystąpienia premiera na temat dokonań i planów rządu Prezydent w Sejmie wysłuchał wystąpienia premiera na temat dokonań i planów rządu Prezydent w Sejmie wysłuchał wystąpienia premiera na temat dokonań i planów rządu Prezydent w Sejmie wysłuchał wystąpienia premiera na temat dokonań i planów rządu Prezydent w Sejmie wysłuchał wystąpienia premiera na temat dokonań i planów rządu Prezydent w Sejmie wysłuchał wystąpienia premiera na temat dokonań i planów rządu Prezydent w Sejmie wysłuchał wystąpienia premiera na temat dokonań i planów rządu Prezydent w Sejmie wysłuchał wystąpienia premiera na temat dokonań i planów rządu

- Odczuwam satysfakcję, bo cały szereg elementów istotnych w wystąpieniu premiera w pełni odpowiada moim sugestiom, oczekiwaniom i propozycjom – powiedział prezydent Bronisław Komorowski dziennikarzom w Sejmie, po wysłuchaniu wystąpienia premiera.


- Oceniam wystąpienie jako dobre, jako nawet bardzo techniczne. To dobrze, bo bardzo konkretne. To są także bardzo konkretne zobowiązania – ocenił Bronisław Komorowski.
 

Jak dodał, słuszne jest to, że celem powinna być obrona trwającego w Polsce wzrostu gospodarczego, nie straszenie się kryzysem, tylko mobilizowanie - obrona wzrostu gospodarczego jako największa szansa na utrzymanie miejsc pracy i zwiększenie ich liczby. - To jest sprawa podstawowa – podkreślił prezydent.
 

Zdaniem prezydenta, interesujące i absolutnie na czasie są propozycje rozwiązań dotyczące polityki prorodzinnej. - Rozmawialiśmy o tym z premierem wielokrotnie, że to jest początek budowy programu wymierzonego w odległą przyszłość, ale rozpoczyna się to już dzisiaj. Program strategiczny jest potrzebny, ze względu na to, że uzyskać można efekty w zakresie ograniczenia, likwidacji kryzysu demograficznego przez konsekwentną politykę państwa, nie przez rok czy kadencję.


Prezydent uważa, że propozycja wydłużenia urlopu macierzyńskiego jest bardzo dobra. – Propozycja uwzględnia potrzebę dziecka dłuższej obecności przy rodzicach, przy matce. To także szansa zmniejszenia presji na żłobki, na przedszkola – zaznaczył.
 

Bronisław Komorowski pozytywnie ocenił propozycje związane z nowymi narzędziami ułatwiającymi zwiększenie środków przeznaczonych na inwestycje. - To ciekawe rozwiązanie, warte głębokiej analizy, to także szansa na dodatkowe pieniądze na rynku inwestycyjnym , a także na rynku pracy. Te pieniądze zainwestowane, trafią w końcu do kieszeni każdego polskiego pracownika – mówił.
 

- Wystąpienie premiera otwiera nowe perspektywy i odpowiada na rzeczywiste zagrożenia i na rzeczywiste wyzwania związane zarówno z kryzysem demograficznym, jak i z trwającym kryzysem w strefie euro. Polska ma realną szansę skutecznej obrony wzrostu gospodarczego i przełożenia tego na miejsca pracy, co jest najważniejsze dla przeciętnego Polaka – podsumował prezydent.
 

Pytany o przedstawiony przez premiera wniosek o wyrażenie przez Sejm wotum zaufania dla swojego rządu, prezydent odpowiedział, że to odważna decyzja. - Można by w historii wskazać parę przypadków, kiedy zadecydowały różne indywidualne decyzje poszczególnych osób i rządy upadały. Ale wydaje mi się, że premier świadomie postawił na jedną kartę, na jedną szalę położył los obecnego rządu, koalicji większościowej i ten ambitny, sensowny program – dodał Bronisław Komorowski.
 

Poleć znajomemu