Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 12 października 2012

Prezydent przedłużył misję PKW w Afganistanie

Pałac Prezydencki

12 października br. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał postanowienie w sprawie przedłużenia udziału Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w Islamskiej Republice Afganistanu. Ta decyzja prezydenta oznacza rozpoczęcie w praktyce redukcji polskiego zaangażowania w Afganistanie, zgodnie z przyjętą wcześniej strategią.

 

W dniu 25 września br. Rada Ministrów (RM) skierowała do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o przedłużenie misji PKW w Islamskiej Republice Afganistanu, przedłożony przez ministra obrony narodowej.

 

Wydane na tej podstawie postanowienie zakłada przedłużenie pobytu XII zmiany PKW Afganistan od 14 października 2012 r. do 13 kwietnia 2013 r. W tym okresie PKW będzie liczył do 1800 żołnierzy i pracowników wojska, co oznacza, że będzie on zmniejszony o 700 osób. Redukcja personelu wynika z uzgodnionej przez prezydenta i rząd strategii pt. Kierunki zaangażowania Polski w Afganistanie w latach 2011-2014 z września 2011 r. W odwodzie na terytorium RP pozostanie 200 żołnierzy i pracowników wojska z możliwością ich krótkotrwałego użycia w przypadku wystąpienia zagrożenia dla PKW. Liczbę i rodzaj uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego WP. XII zmiana PKW rozpoczyna dwuletni proces wycofywania SZ RP z Afganistanu i stopniowe przekazywanie pełnej odpowiedzialności za zarządzanie krajem i bezpieczeństwo afgańskim władzom i siłom bezpieczeństwa. 

 

Czytaj więcej na stronie BBN>>

 

Poleć znajomemu