Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 26 października 2012

Prezydent z szefem KNF o dostępności kredytów

  |   Spotkanie prezydenta z szefem KNF Spotkanie prezydenta z szefem KNF Spotkanie prezydenta z szefem KNF Spotkanie prezydenta z szefem KNF Spotkanie prezydenta z szefem KNF Minister Olgierd Dziekoński na briefingu prasowym po spotkaniu Prezydenta RP z szefem KNF Minister Olgierd Dziekoński na briefingu prasowym po spotkaniu Prezydenta RP z szefem KNF Minister Olgierd Dziekoński na briefingu prasowym po spotkaniu Prezydenta RP z szefem KNF Minister Olgierd Dziekoński na briefingu prasowym po spotkaniu Prezydenta RP z szefem KNF

Dostępność do kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla ludzi młodych, szczególnie zatrudnionych na czasowe umowy to tematy piątkowej rozmowy prezydenta Bronisława Komorowskiego z Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego Andrzejem Jakubiakiem. Prezydent już wcześniej wskazywał na problem, jakim jest zbyt mała dostępność do tych kredytów. 

 

- Prezydent jest usatysfakcjonowany odpowiedzią, którą uzyskał od przewodniczącego Jakubiaka, że sprawy idą w dobrym kierunku, że projekt rekomendacji KNF w tej kwestii jest przygotowany, opublikowany i przesłany do banków – powiedział na briefingu prasowym po spotkaniu Sekretarz Stanu w KPRP Olgierd Dziekoński.

 

Jak dodał, w tej chwili toczą się konsultacje nad propozycjami rozwiązań, które przy zachowaniu bezpieczeństwa funkcjonowania sektora bankowego, depozytów w szczególności, pozwolą na uruchomienie w większym stopniu możliwości dostępu dla młodych osób, szczególnie mających umowy czasowe oraz małych i średnich przedsiębiorstw do kredytu rozwojowego.

 

Minister wskazywał w tym kontekście sposób dokonywania oceny zdolności kredytowej osoby starającej się o kredyt w oparciu o historię rachunku.  - Jeżeli osoba zatrudniona na umowę czasową ma w banku rachunek,  na którym można śledzić przepływy finansowe w okresie dłuższym niż pół roku, to uzyskuje uprawnienia do zaciągania kredytu w trybie uproszczonym do wysokości ok. 11 tys. zł.; jeżeli będzie miała ten rachunek dłużej niż rok, to wówczas do wysokości 21 tys. zł. - wyjaśniał.  Minister zakłada, że nowe rozwiązania mogłyby zacząć obowiązywać w listopadzie.

 

- Chodzi o to, aby wszelkie propozycje dotyczące funkcjonowania reguł rynku bankowego z jednej strony zapewniały dobrą dostępność do kredytów dla osób, które tego potrzebują, i które są osobami wiarygodnymi, a z drugiej strony, aby w żadnym stopniu nie naruszały bezpieczeństwa depozytów i tym samym bezpieczeństwa funkcjonowania systemu bankowego – podkreślił minister Dziekoński.

 

Pytany o dostępność do kredytów mieszkaniowych Olgierd Dziekoński odpowiedział, że to jest odrębna kwestia, która w tej chwili jest przedmiotem analizy KNF.

 

W połowie października Szef Kancelarii Prezydenta, w imieniu Bronisława Komorowskiego, zwrócił się do przewodniczącego KNF o weryfikację rekomendacji dla banków tak, by ułatwić dostęp do kredytów i poręczeń dla małych i średnich firm oraz osób z czasowymi umowami o pracę. Zobacz także: Prezydent wystąpił do KNF ws. ułatwień kredytowych Prezydent dla PAP o dostępie do kredytów i poręczeń

 

Zdaniem prezydenta, istnieją racjonalne powody, by sądzić, że małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą doświadczyć największych dodatkowych ograniczeń w dostępności kredytów ze strony banków.

 

Prezydent uważa, że działania KNF, dążące do ułatwienia dostępu do kredytów oraz poręczeń tym grupom - i dzięki temu wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - mogą okazać się istotnym instrumentem pobudzającym rozwój tego sektora, a wobec tego rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

 

Rekomendacje do podjęcia działań w dwóch obszarach objętych nadzorem KNF – ograniczonej dostępności kredytu dla małych i średnich firm oraz w kwestii systemu poręczeń zwłaszcza dla małego biznesu pojawiały się podczas dyskusji i debat w Kancelarii Prezydenta. Zgłaszały je zarówno środowiska przedsiębiorców, jak i Związek Banków Polskich.

 

 

Poleć znajomemu