Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 26 października 2012

Naukowcy i eksperci o globalnych zagrożeniach

  |   Konferencja „Zagrożenia globalne barierami rozwoju” Konferencja „Zagrożenia globalne barierami rozwoju”

O identyfikacji zagrożeń, ich możliwych skutkach dla Polski i metodologii badań nad zagrożeniami globalnymi rozmawiali w piątek w Warszawie naukowcy z Polskiej Akademii Nauk i eksperci Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

 

Piątkowa konferencja była pierwszym spotkaniem z cyklu sześciu konferencji o globalnych zagrożeniach, organizowanych przez BBN oraz Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN.

 

- Nauka jest wielkim rezerwuarem pomysłów, koncepcji, hipotez, opcji, wariantów. Ma tę przewagę nad analitykami pracującymi w instytucjach rządowych czy prezydenckich, że może sobie pozwolić na większą swobodę generowania różnych pomysłów - powiedział szef Biura Bezpoieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej.

 

Jak dodał, "czerpanie z dorobku nauki jest dla praktyki bardzo ważne".  - Wiem z doświadczenia, że połączenie wysiłków naukowców i praktyków potęguje rezultaty. Ważnym wątkiem tej dyskusji jest relacja między bezpieczeństwem i rozwojem. Uznajemy, że te dwie kategorie są nierozdzielne. Bez bezpieczeństwa rozwój nie byłby możliwy, zarazem rozwój umożliwia zapewnianie bezpieczeństwa – zaznaczył minister Koziej.

 

Szef BBN zwrócił uwagę, że podczas gdy ćwierć wieku temu za główne zagrożenie globalne uważano zbrojny konflikt w dwubiegunowym świecie, "dzisiaj w rozmowie przeważają zagrożenia transnarodowe jak proliferacja broni masowego rażenia, terroryzm czy zagrożenia cybernetyczne; to wymowny znak jakościowej zmiany, jaka nastąpiła w środowisku bezpieczeństwa".

 

Cykl konferencji z PAN Stanisław Koziej uznał za swego rodzaju kontynuację zakończonego w tym roku Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.

 

Jak powiedział prezes PAN prof. Michał Kleiber, celem cyklicznych spotkań jest spojrzenie na zagrożenia globalne z polskiej perspektywy.  - Nie jest przypadkiem, że te konferencje organizujemy wspólnie z BBN. Chcemy podsumować te informacje, które środowiska naukowe, eksperckie i politycy mają na temat poszczególnych zagrożeń – dodał prezes PAN.

 

- Chcemy zidentyfikować współdziałania różnych zagrożeń między sobą. Zbyt często jakieś zagrożenie widzimy wyrwane z kontekstu. Okazuje się, że między większością zagrożeń istnieje negatywna synergia, potrafią na siebie oddziaływać i przyspieszać swoje zaistnienie – powiedział prof. Kleiber. Wskazał na konieczność uwzględnienia w prognozach nie tylko sytuacji energetycznej i wyczerpywania surowców, ale także zjawisk demograficznych.

 

Kolejne spotkania mają dotyczyć m.in. światowego kryzysu systemów ekonomicznych, zagrożeń dla jakości życia, zmian środowiskowych i ich następstw, a także konsekwencji powstawania tzw. megamiast. Cykl konferencji ma się zakończyć sporządzeniem raportu z rekomendacjami dotyczącymi poprawy bezpieczeństwa narodowego.(PAP)

Poleć znajomemu