Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 5 listopada 2012

Prezydent za przyjęciem tzw. ustawy rekompensacyjnej

Prezydent Bronisław Komorowski uważa, że przed Polską stoi potrzeba przyjęcia tzw. ustawy rekompensacyjnej, która uregulowałaby kwestię odszkodowań za utraconą własność prywatną. Prezydent powiedział w poniedziałek, że podpisałby taką ustawę.

W ten sposób Bronisław Komorowski odpowiedział podczas spotkania w Pułtusku na pytanie o to, czy monitoruje prace PO nad uchyleniem tzw. dekretu Bieruta.

- Przed Polską stoi chyba potrzeba przyjęcia ustawy rekompensacyjnej, to znaczy wypłacenia choćby cząstki (z tytułu) utraconej własności prywatnej – ocenił Bronisław Komorowski. - Jeśli do mnie tego rodzaju ustawa dotrze, to oczywiście po głębokiej analizie i przyjrzeniu się wszystkim jej skutkom, bardzo chciałbym ją podpisać - zadeklarował prezydent. Jego zdaniem to kwestia nie tylko przyzwoitości, ale i bieżących interesów.

W ocenie Bronisława Komorowskiego, to jedno z największych zaniedbań, które mają na sumieniu wszystkie ekipy rządzące Polską, że nie doszło (do uchwalenia) żadnej ustawy reprywatyzacyjnej w wymiarze wykraczającym poza wąsko określone grupy. Jak dodał, były dwie takie grupy – Kościoły i obywatele obcych państw.

Bronisław Komorowski zaznaczył, że już dzisiaj odbija się to czkawką, ponieważ coraz więcej procesów Polska będzie przegrywała przed międzynarodowymi trybunałami. - Jesteśmy jedynym krajem, który nie dokonał prywatyzacji w żadnej formie – podkreślił prezydent. Dodał jednocześnie, że dzisiaj jednak trudno wyobrazić sobie „reprywatyzację w naturze”.

Prezydent podkreślił, że jest zwolennikiem szukania takiego rozwiązania, które by uwzględniało potrzebę wyrównania tej niesprawiedliwości, po drugie możliwości budżetu państwa, po trzecie byłoby związane z niewywoływaniem kolejnych zmian własnościowych. (PAP, inf. własna)

Poleć znajomemu