Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 16 listopada 2012

Nowy początek w relacjach polsko-francuskich

  |   Konferencja prasowa prezydentów Polski i Francji Konferencja prasowa prezydentów Polski i Francji Konferencja prasowa prezydentów Polski i Francji

Nowy początek,  związany z osobą nowego prezydenta Francji będzie odnowieniem starej, dobrej przyjaźni i współpracy polsko-francuskiej - ocenił prezydent Bronisław Komorowski.

 

Prezydent Francji François Hollande jest z oficjalną wizytą w Polsce. Pod rozmowach dwustronnych obaj prezydenci spotkali się z dziennikarzami.

 

Bronisław Komorowski powiedział, że gości prezydenta Francji w trudnym i odpowiedzialnym momencie, jakim jest trwająca dyskusja o budżecie UE na lata 2014-2020 oraz dyskusja o przyszłym kształcie ustroju UE, losach strefy euro, a także losach polskiej pozycji i polskich aspiracji w ramach UE.

 

Polski prezydent ocenił, że ta dobra rozmowa jeszcze z marca, sprzed wyborów prezydenckich, późniejsze spotkanie w czasie szczytu ONZ w Nowym Jorku już przynoszą dobre efekty zarówno w postaci rysującej się dobrej współpracy w obszarze obronności, jak i w obszarach, które planujemy ożywić.

 

- Wyrażam głęboką satysfakcję z powodu dobrej perspektywy na wzmocnienie współpracy w wymiarze Trójkąta Weimarskiego, ale również w wymiarze bilateralnym – relacji polsko-francuskich – ocenił.

Zobacz także: Wizyta prezydenta Francji Spotkanie Prezydenta RP z François Hollandem

François Hollande podziękował prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu za wspaniałe przyjęcie w Polsce. Wyraził też wdzięczność za możliwość wystąpienia przed polskim parlamentem.


- Wszystko to potwierdza jak głębokie są relacje między Polską i Francją. Jest to związane z historią, gospodarką, z miejscem naszych dwóch krajów w Europie. Jest to strategiczne partnerstwo, które zostało nawiązane już kilka lat temu i które teraz powinno być przekute w konkretne działania – uważa prezydent Francji. Jak dodał, chodzi o regularne spotkania na szczycie między głowami państw, ale również spotkania na szczeblu rządowym. - W najbliższym czasie do takich spotkań dojdzie – zapowiedział.

 

Unijny budżet na lata 2014-2020
 

Odnosząc się do decyzji w sprawie budżetu UE oraz przyszłości walutowej François Hollande podkreślił, że Francja i Polska wspólnie muszą te decyzje przygotować, będziemy wspólnie działać w sprawie budżetu, ponieważ nie chcę przeciwstawiać sobie wspólnej polityki rolnej, która jest częścią naszej historii i Polityki spójności, do czego Polska jest bardzo przywiązana.
 

- Wspólnie będziemy bronić takiej samej koncepcji budżetu europejskiego, budżetu opartego zasadę solidarności - wspólna polityka rolna i polityka spójności – zaznaczył.

 

Francja chce budżetu unijnego, który nie będzie nadmiernie rozbudowany, ale pozwoli na finansowanie najważniejszych polityk europejskich, a wśród nich wspólnej polityki rolnej i polityki spójności - powiedział prezydent Francji.
 

François Hollande dodał, że - jeśli chodzi o przyszłość strefy euro - nie chce przeciw sobie stawiać krajów, które są członkami strefy euro, w tym Francji i tych krajów, które chciałyby przystąpić do strefy euro, w szczególności Polski.

 

Jak wskazywał Bronisław Komorowski, dla Polski bardzo ważne jest podkreślenie tego, że nie ma żadnej sprzeczności między walką o utrzymanie rangi wspólnotowej polityki rolnej – także w wymiarze finansowym, bo to przecież jest też interes, polskiego rolnictwa – a podtrzymaniem odpowiednio wysokiego poziomu finansowania w obszarze spójności. - My w Polsce traktujemy to jako inwestycję w przyszłość – zaznaczył.
 

- Dla mnie bardzo ważna jest deklaracja prezydenta, że i Francja istotny problem dostrzega nie tylko w potrzebie reagowania na kryzys czyli utworzenie mechanizmów ratunkowych, ale również utrzymania mechanizmów wzrostowych, innowacyjnych, nowoczesności gospodarki i konkurencyjności gospodarek europejskich. Dla Polski jest przede wszystkim fundusz spójności – mówił Bronisław Komorowski.
 

Polsko-francuskie relacje gospodarcze

 

Prezydent Komorowski podkreślił, że Polska jest krajem atrakcyjnym dla inwestycji zagranicznych, bezpiecznego biznesu. - Można i trzeba dokonać dużej pracy na rzecz wskazania obszarów szczególnych możliwości, jakie się wiążą z poziomem technologii francuskich, angażowaniem kapitału francuskiego i atrakcyjnością polskiej gospodarki – zaznaczył. - Będziemy też zachęcali sfery biznesowe polskie do jak największej wymiany handlowej - dodał.


Zdaniem prezydenta Francji, relacje gospodarcze między Polską a Francją nie są tak samo rozwinięte, jak polityczne. Ocenił, że francuskie firmy są w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie Polski w takich dziedzinach jak m.in. energetyka, infrastruktura, obronność.
 

- Możemy rozwinąć nasze relacje gospodarcze - powiedział François Hollande. - Są w tu wielkie perspektywy. Poziom naszej wymiany handlowej nie jest wystarczający. Nie odzwierciedla naszych relacji politycznych, kulturalnych i historycznych.

Sytuacja w Strefie Gazy


Politycy pytani o ocenę sytuacji w Strefie Gazy wyrazili zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami.

 

– Z ogromnym niepokojem przyjmujemy eskalację konfliktu w tym rejonie. Uznając prawo każdego państwa i narodu do zwalczania źródeł zagrożenia realnego, jakim są zjawiska terroryzmu i dokonywania agresji z sąsiedztwa, mamy nadzieję, że te działania nie będą eskalowane i nie staną się źródłem jeszcze poważniejszych konfliktów – podkreślił polski prezydent.
 

- Wiążemy nadzieję z oddziaływaniem całej opinii światowej na umocnienie mechanizmów prowadzących do rozmów pokojowych i wygaszania konfliktu, a nie jego eskalowania - dodał Bronisław Komorowski.


Prezydent Hollande powiedział, że Francja podejmuje różne inicjatywy , aby nie dopuścić do eskalacji przemocy. Wspomniał, że rozmawiał telefonicznie z premierem Benjaminem Netanjahu, a także premierem Egiptu. 

Poleć znajomemu