Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 22 listopada 2012

Prezydent z szefami banków o kredytach

  |   Spotkania prezydenta z szefami największych banków Spotkania prezydenta z szefami największych banków Spotkania prezydenta z szefami największych banków

Perspektywy kształtowania się akcji kredytowej, dostępność kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz młodych osób zatrudnionych na umowach czasowych - to główne tematy czwartkowych rozmów prezydenta Bronisława Komorowskiego z szefami największych banków.

 

Na spotkaniu, w którym wzięli udział m.in. szefowie PKO BP, Pekao SA, BRE Banku, ING Banku Śląskiego, BZ WBK, Getin Noble Banku, Banku Polskiej Spółdzielczości oraz Związku Banków Polskich rozmawiano o kondycji polskiej gospodarki oraz rozwoju sytuacji na rynku kredytowym.

 

W spotkaniu wzięli też udział Sekretarz Stanu w KPRP Olgierd Dziekoński i Doradca Prezydenta RP Jerzy Pruski.

 

Bronisław Komorowski pytał zaproszonych gości o ocenę perspektyw rozwoju akcji kredytowej w kraju. Szefowie banków zwracali uwagę na bariery, które wpływają na obserwowane w ostatnim okresie wyhamowanie akcji kredytowej. Pojawiły się głosy o potrzebie złagodzenia niektórych regulacji dotyczących oceny ryzyka, co pozwoliłoby bankom na większą elastyczność w udzielaniu kredytów, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa funkcjonowania banków. Przedstawiciele banków odnieśli się również do propozycji zmian regulacji przedstawionych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Prezydent podkreślił natomiast, że trzeba wykorzystać szanse bankowości komercyjnej oraz bankowości spółdzielczej na rzecz rozwoju polskiej gospodarki.  Bronisław Komorowski zaznaczył, że ważne są sugestie, aby odblokować prace nad ustawami i systemowymi rozwiązaniami dla rozwoju gospodarki i dla zapewnienia rozwoju akcji kredytowej. 

 

Przedstawiciele banków zwracali natomiast uwagę na potrzebę spójnego działania wielu instytucji państwa, które mają wpływ na funkcjonowanie gospodarki oraz sektora bankowego zarówno w krótko-, jak i długofalowym okresie.
 

Obszary takie jak: system poręczeń kredytowych, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, swoboda działalności gospodarczej, prawo upadłościowe, oszczędności krajowe oraz eksport jako źródło rozwoju były określane przez szefów banków jako najistotniejsze obszary dla rozwoju gospodarki i sektora finansowego.
 

Podczas czwartkowego spotkania dyskutowano także o tym, w jaki sposób banki mogą dostosowywać swoje wewnętrzne praktyki do specyfiki polskiego rynku tak, aby zwiększyć dostępność kredytów dla małych i średnich firm oraz osób młodych zatrudnionych na umowy czasowe i cywilno-prawne.

 

Zobacz także: Prezydent z szefem KNF o dostępności kredytów Min. Dziekoński: Małe i średnie firmy ważne dla gospodarki O ułatwieniach w dostępie do kredytów dla osób młodych oraz dla małych i średnich firm Prezydent RP rozmawiał jeszcze w październiku br. z Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego Andrzejem Jakubiakiem. W tej sprawie list do KNF - w imieniu Prezydenta RP - wystosował także szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski.


 

Poleć znajomemu