Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 26 lutego 2013

"Najważniejsze spełnienie kryteriów wejścia do strefy euro"

  |   Posiedzenie Rady Gabinetowej Posiedzenie Rady Gabinetowej Posiedzenie Rady Gabinetowej Posiedzenie Rady Gabinetowej Posiedzenie Rady Gabinetowej Posiedzenie Rady Gabinetowej Posiedzenie Rady Gabinetowej

Prezydent Bronisław Komorowski - otwierając we wtorek przed południem posiedzenie Rady Gabinetowej - zaproponował odejście od wskazywania dzisiaj daty wystąpienia o członkostwo w strefie euro na rzecz wyznaczenia terminu polskiej gotowości do przyjęcia europejskiej waluty. Decyzja w sprawie wejścia do strefy euro powinna być podjęta po wyborach w 2015 roku, po spełnieniu kryteriów konwergencji.

 

Gratulując rządowi sukcesu w negocjacjach o kształt perspektywy budżetowej UE na lata 2014 – 2020 prezydent zwrócił uwagę, że to właśnie w czasie tej perspektywy czeka nas podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia wspólnej waluty. Wśród barier stojących na drodze do wejścia naszego kraju do strefy euro Bronisław Komorowski wymienił niespełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht oraz zapisy Konstytucji.  Ocenił, że zapisy konstytucyjne są ważną i trudną do pokonania barierą.

 

W opinii Bronisława Komorowskiego, inną istotną barierą w skutecznym dążeniu do znalezienia sobie dobrego, bezpiecznego miejsca w strefie euro są obawy polskich obywateli i sama sytuacja w strefie euro.

 

- Droga do bezpiecznego znalezienia się i funkcjonowania w strefie euro musi prowadzić zarówno poprzez wypełnienie kryteriów z Maastricht, jak i zbudowanie dodatkowych mechanizmów wzmacniających konkurencyjność polskiej gospodarki oraz poprzez przekonanie polskiej opinii publicznej, bez której Konstytucji zmienić się nie da – mówił prezydent, proponując wyznaczenie kalendarza działań na rzecz wypełnienia kryteriów konwergencji, tak aby było możliwe podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia wspólnej waluty już po wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Prezydent mówił o konieczności podjęcia dodatkowych reform zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki oraz tworzących nowe miejsca pracy.

 

- Spełnienie kryteriów będzie korzystne dla Polski będzie korzystne dla polskiej gospodarki, konkurencyjności w stosunku do innych krajów, niezależnie od tego jaką decyzję Polska podejmie w 2015 roku, jeśli chodzi o strefę euro. Spełnienie kryteriów sprzyjać będzie rozwojowi Polski – podkreślił.

 

Dodał jednocześnie, że nie sztuka mówić o wejściu do strefy euro; sztuką jest uzyskanie realnej możliwości zarówno poprzez spełnienie kryteriów z Maastricht, jak i poprzez przekonanie polskiej opinii publicznej.


- Chciałbym - mówił prezydent - abyśmy wspólnym wysiłkiem zdołali przekonać opinię publiczną, poprzez zbudowanie bezpiecznego mechanizmu przygotowań i podejmowania decyzji, do tej ważnej strategicznej sprawy, jaką jest nasze uczestnictwo w pogłębiającej się integracji europejskiej, także w wymiarze strefy euro.

 

 

Prezydent podkreślał, że stojące przed naszym krajem zadanie można określić jako symboliczną zmianę pozycji Polski – przeniesienie z symbolicznego wschodu Europy na północ, będącą synonimem konkurencyjności i sukcesu gospodarczego.

 

W posiedzeniu Rady wzięli też udział Szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski, ministrowie: Sławomir Rybicki, Olgierd Dziekoński, Jaromir Sokołowski oraz Doradcy Prezydenta RP.

 

Zgodnie z Konstytucją RP, w sprawach szczególnej wagi Prezydent Rzeczypospolitej może zwołać Radę Gabinetową. Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta RP. Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów.

Poleć znajomemu