Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 26 lutego 2013

"Dziedzictwo narodowe tworzy wspólnotę"

  |   Para Prezydencka na uroczystości z okazji 85. rocznicy powołania Biblioteki Narodowej 85. rocznica powołania Biblioteki Narodowej - wręczenie odznaczeń narodowych 85. rocznica powołania Biblioteki Narodowej 85. rocznica powołania Biblioteki Narodowej 85. rocznica powołania Biblioteki Narodowej 85. rocznica powołania Biblioteki Narodowej 85. rocznica powołania Biblioteki Narodowej 85. rocznica powołania Biblioteki Narodowej 85. rocznica powołania Biblioteki Narodowej 85. rocznica powołania Biblioteki Narodowej 85. rocznica powołania Biblioteki Narodowej

85 lat temu prezydent RP Ignacy Mościcki podpisał rozporządzenie o powołaniu Biblioteki Narodowej. Na wtorkowej uroczystości zorganizowanej z okazji rocznicy prezydent Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom biblioteki. Prezydentowi towarzyszyła Pierwsza Dama Anna Komorowska.

 

Prezydent Komorowski dziękował pracownikom Biblioteki Narodowej za "zasługi ściśle związane nie tylko z losami narodu i państwa, ale także z naszymi marzeniami o tym, co jest ważne i co powinno być ważne w przyszłości". - Chciałem serdecznie podziękować za 85 lat służby na rzecz państwa i narodu polskiego, dziedzictwa narodowego, a więc tego wszystkiego, co tworzy wspólnotę, (...) za wszystkie wysiłki, od tych pierwszych przy tworzeniu Biblioteki Narodowej w roku 1928, poprzez wysiłki na rzecz budowania książnicy narodowej, która miała służyć odrodzonemu państwu polskiemu, umacnianiu poczucia polskiej tożsamości - powiedział prezydent.

 

Bronisław Komorowski przypomniał czasy II wojny światowej jako "niezwykle trudne, bolesne, zakończone katastrofą kultury narodowej i zbiorów narodowych", które pamiętane będą jako "czas zniszczenia źródeł naszej siły narodowej, ale także jako czas zwycięstwa pomimo tych bolesnych strat. To zwycięstwo było możliwe m.in. dzięki Bibliotece Narodowej - instytucji, która mimo zmiennych kolei losu, zmiennych uwarunkowań politycznych, sytuacji państwa polskiego, konsekwentnie odbudowywała to źródło, które biło zawsze poczuciem wspólnoty narodowej, dumy narodowej  - dodał prezydent.

 

 

Zobacz także: Odznaczenia dla pracowników Biblioteki Narodowej Podczas uroczystości Prezydent RP wręczył ordery i odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Biblioteki Narodowej. Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej przypomniał, że 85-lecie istnienia książnicy przypada na czas przemian - generalny remont budynku i zmiany związane z cyfryzacją zbiorów.

 

We wtorek dla Pary Prezydenckiej zorganizowany został specjalny pokaz najcenniejszych dzieł ze skarbca Biblioteki Narodowej, gdzie przechowywane są m.in. "Kazania świętokrzyskie" (poł. XIV w.), "Psałterz floriański" (koniec XIV w.), "Rozmyślanie przemyskie" (XV w). Do najcenniejszych zabytków piśmiennictwa europejskiego - oprócz "Testamentum novum" (przełom VIII i IX w.), najstarszego rękopisu w zbiorach książnicy - należą kunsztownie i bogato iluminowane kodeksy "Ewangeliarz Anastazji" w srebrnej oprawie (XII w.), "Psałterz wilanowski" (ok. poł. XIII w.), czternastowieczne "Roman de la Rose", "Calendarium Parisiense" i "Revelationes sanctae Birgittae" (ok. 1375-1395). (PAP)

 

Poleć znajomemu