Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 13 marca 2013

Depesza gratulacyjna do Jego Świątobliwości Papieża Franciszka

Depesza gratulacyjna Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego do Jego Świątobliwości Papieża Franciszka. 

 

 

 

Wasza Świątobliwość,

 

Z wielką radością przyjąłem wiadomość o wyborze Waszej Świątobliwości na Stolicę Piotrową i składam, w imieniu Narodu Polskiego oraz własnym, najszczersze gratulacje.

 

Stara historyczna dewiza „Polonia semper fidelis” podkreślała związki od wieków łączące Naród Polski ze Stolicą Apostolską. Szczególną wagę i znaczenie zyskały one podczas pontyfikatu błogosławionego Jana Pawła II, którego działalność – pośród wielu znaczących osiągnięć – w ogromnej mierze wsparła odzyskanie niepodległości mojej Ojczyzny przed 24 laty. Ta bliskość została podtrzymana podczas pontyfikatu jego następcy Benedykta XVI, zwłaszcza podczas jego podróży apostolskiej do Polski w 2006 roku.

 

Dlatego z wielką nadzieją na kontynuowanie tych dobrych relacji, które służą wielkiej sprawie wolności i solidarności, życzę Waszej Świątobliwości wielu sił w pełnieniu nowej i bardzo ważnej misji nie tylko dla Kościoła katolickiego, ale także dla całego świata. Żywię również nadzieję, że wraz z moimi Rodakami będę mógł gościć Waszą Świątobliwość na polskiej ziemi.

 

Z wyrazami najwyższego szacunku,

 

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Poleć znajomemu