przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Wtorek, 9 kwietnia 2013

"Niezbędne pogłębianie kultury prawnej"

  |   Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem Prezydenta RP Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem Prezydenta RP Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem Prezydenta RP Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem Prezydenta RP Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem Prezydenta RP Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem Prezydenta RP Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem Prezydenta RP Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem Prezydenta RP

Prezydent Bronisław Komorowski, który wziął we wtorek udział w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego podkreślał, że niezbędne jest pogłębianie kultury prawnej, tak aby wolność zawsze była pojmowana jako wolność w granicach prawa.

 

- Państwo należy budować w zgodzie z fundamentem, jakim jest Konstytucja – powiedział prezydent. Dodał, że demokracja jest ustrojem żywym i podlega dynamice zmian politycznych, a także pokoleniowych. – Każde pokolenie trochę na nowo musi tłumaczyć zawiłe mechanizmy systemu prawnego, ustroju, a także mechanizmy funkcjonowania państwa, społeczeństwa – ocenił.
 

W opinii prezydenta, w polskiej mentalności są obecne nadal dwie przeciwstawne tradycje, które pojawiają się w dyskursie publicznym i praktyce funkcjonowania sfery politycznej oraz budowania prawa. Zobacz także: Wystąpienie prezydenta na dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego
 

- Jesteśmy rozpięci pomiędzy dwoma bardzo różniącymi się od siebie praktycznymi rozumieniami relacji władza-państwo-jednostka. Pierwsze – można określić zasadą „nie król u nas rządzi, ale prawo”: ta zasada jest właściwa nie tylko tradycji oświeceniowego liberalizmu, ale sięga wprost do źródeł starożytnych – powiedział Bronisław Komorowski. Jak dodał, w polityce Arystotelesa na pytanie: kto powinien rządzić, pada w końcu odpowiedź, że są to - prawa właściwie ujęte.
 

- Historia europejskiej demokracji jest w pewnym sensie historią tego starania się o właściwe ujęcie prawa – zaznaczył prezydent.
 

- Druga, przeciwstawna tendencja to – zdaniem prezydenta - swoiste liberum veto. – Obok szacunku dla prawa, wolności i demokracji mamy też drugą tradycję - poklasku dla pełnej, niczym nieskrępowanej wolności uruchamiającej silny egoizm i mylne przeświadczenie, że indywidualizm to permisywizm, że indywidualizm i wolność przede wszystkim polegają na robieniu tego, co się komu podoba, bez szacunku dla rad, głosu i potrzeb drugiego człowieka, bez dialogu z druga osobą, bez uwzględniania w stopniu wystarczającym racji służących wspólnocie, także wspólnocie państwowej – mówił.
 

 

Podkreślił, że zawsze ważna jest różnica między niefrasobliwym egoizmem, a prawem do własnego, odrębnego zdania.
 

- Obie te tradycje wytyczają środek polskiej drogi demokratycznej i inspirują do refleksji – zaznaczył Bronisław Komorowski. - Niezbędne jest więc pogłębianie kultury prawnej, tak aby wolność zawsze była pojmowana jako wolność w granicach prawa – zaznaczył.
 

Prezydent wskazywał, że z Konstytucji czerpiemy jak to prawo rozumieć, szanować i stosować nawet, jeśli oznacza to konieczność daleko idących ograniczeń.  - Warto rozpowszechniać rozumienie Konstytucji, nie tylko jako zbioru najważniejszych norm prawnych, ale jako fundamentu naszej wspólnoty obywatelskiej ważnej tak samo, jak wspólnota narodowa - przekonywał.
 

Prezydent zaznaczył, że ciągłość linii orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego i spójność rozwijanych koncepcji składa się na polski dorobek konstytucyjny. - Dzięki orzecznictwu TK, Konstytucja jest nie tylko wzorcem o charakterze formalnym, ale również wzorcem tego, co słuszne i konieczne z punktu widzenia nadrzędnych wartości ustrojowych – dodał.

 

Bronisław Komorowski wskazywał, że wysoko ceni orzeczenia TK dotyczące kompetencji Prezydenta RP. – Prezydentura III RP to urząd , który wciąż podlega kształtowaniu się. Bieżące doświadczenia ujawniają kolejne istotne potrzeby. Trybunał orzekając w tych sprawach rozstrzyga, jak nie naruszając systemu praw umacniać także autorytet tego ważnego urzędu w nowoczesnym, demokratycznym państwie polskim – zaznaczył.
 

Prezydent odniósł się także do przygotowanego w TK projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Propozycje zostały przekazane Prezydentowi RP w celu rozważenia wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą. Zobacz także: Konsultacje w sprawie projektu ustawy o TK
 

Bronisław Komorowski podkreślił, że przykłada dużą wagę do tego projektu. - Wiem, że liczą Państwo na moje wsparcie w tej sprawie, ja również chciałbym wypełnić oczekiwania w tym zakresie – powiedział. I dodał, że trwają konsultacje z klubami parlamentarnymi w tej sprawie. – Chodzi o to, aby w ramach konsultacji uzyskać pewność, że projekt ustawy może zyskać bezpieczną większość w parlamencie – dodał.

 

Prezydent podziękował Trybunałowi i życzył sędziom skutecznej, dobrej pracy na rzecz utrzymania znaczenia fundamentu polskiego państwa demokratycznego, jakim jest Konstytucja.
 

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.