Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 9 kwietnia 2013

"Niezbędne pogłębianie kultury prawnej"

  |   Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem Prezydenta RP Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem Prezydenta RP Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem Prezydenta RP Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem Prezydenta RP Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem Prezydenta RP Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem Prezydenta RP Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem Prezydenta RP Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem Prezydenta RP

Prezydent Bronisław Komorowski, który wziął we wtorek udział w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego podkreślał, że niezbędne jest pogłębianie kultury prawnej, tak aby wolność zawsze była pojmowana jako wolność w granicach prawa.

 

- Państwo należy budować w zgodzie z fundamentem, jakim jest Konstytucja – powiedział prezydent. Dodał, że demokracja jest ustrojem żywym i podlega dynamice zmian politycznych, a także pokoleniowych. – Każde pokolenie trochę na nowo musi tłumaczyć zawiłe mechanizmy systemu prawnego, ustroju, a także mechanizmy funkcjonowania państwa, społeczeństwa – ocenił.
 

W opinii prezydenta, w polskiej mentalności są obecne nadal dwie przeciwstawne tradycje, które pojawiają się w dyskursie publicznym i praktyce funkcjonowania sfery politycznej oraz budowania prawa. Zobacz także: Wystąpienie prezydenta na dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego
 

- Jesteśmy rozpięci pomiędzy dwoma bardzo różniącymi się od siebie praktycznymi rozumieniami relacji władza-państwo-jednostka. Pierwsze – można określić zasadą „nie król u nas rządzi, ale prawo”: ta zasada jest właściwa nie tylko tradycji oświeceniowego liberalizmu, ale sięga wprost do źródeł starożytnych – powiedział Bronisław Komorowski. Jak dodał, w polityce Arystotelesa na pytanie: kto powinien rządzić, pada w końcu odpowiedź, że są to - prawa właściwie ujęte.
 

- Historia europejskiej demokracji jest w pewnym sensie historią tego starania się o właściwe ujęcie prawa – zaznaczył prezydent.
 

- Druga, przeciwstawna tendencja to – zdaniem prezydenta - swoiste liberum veto. – Obok szacunku dla prawa, wolności i demokracji mamy też drugą tradycję - poklasku dla pełnej, niczym nieskrępowanej wolności uruchamiającej silny egoizm i mylne przeświadczenie, że indywidualizm to permisywizm, że indywidualizm i wolność przede wszystkim polegają na robieniu tego, co się komu podoba, bez szacunku dla rad, głosu i potrzeb drugiego człowieka, bez dialogu z druga osobą, bez uwzględniania w stopniu wystarczającym racji służących wspólnocie, także wspólnocie państwowej – mówił.
 

 

Podkreślił, że zawsze ważna jest różnica między niefrasobliwym egoizmem, a prawem do własnego, odrębnego zdania.
 

- Obie te tradycje wytyczają środek polskiej drogi demokratycznej i inspirują do refleksji – zaznaczył Bronisław Komorowski. - Niezbędne jest więc pogłębianie kultury prawnej, tak aby wolność zawsze była pojmowana jako wolność w granicach prawa – zaznaczył.
 

Prezydent wskazywał, że z Konstytucji czerpiemy jak to prawo rozumieć, szanować i stosować nawet, jeśli oznacza to konieczność daleko idących ograniczeń.  - Warto rozpowszechniać rozumienie Konstytucji, nie tylko jako zbioru najważniejszych norm prawnych, ale jako fundamentu naszej wspólnoty obywatelskiej ważnej tak samo, jak wspólnota narodowa - przekonywał.
 

Prezydent zaznaczył, że ciągłość linii orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego i spójność rozwijanych koncepcji składa się na polski dorobek konstytucyjny. - Dzięki orzecznictwu TK, Konstytucja jest nie tylko wzorcem o charakterze formalnym, ale również wzorcem tego, co słuszne i konieczne z punktu widzenia nadrzędnych wartości ustrojowych – dodał.

 

Bronisław Komorowski wskazywał, że wysoko ceni orzeczenia TK dotyczące kompetencji Prezydenta RP. – Prezydentura III RP to urząd , który wciąż podlega kształtowaniu się. Bieżące doświadczenia ujawniają kolejne istotne potrzeby. Trybunał orzekając w tych sprawach rozstrzyga, jak nie naruszając systemu praw umacniać także autorytet tego ważnego urzędu w nowoczesnym, demokratycznym państwie polskim – zaznaczył.
 

Prezydent odniósł się także do przygotowanego w TK projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Propozycje zostały przekazane Prezydentowi RP w celu rozważenia wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą. Zobacz także: Konsultacje w sprawie projektu ustawy o TK
 

Bronisław Komorowski podkreślił, że przykłada dużą wagę do tego projektu. - Wiem, że liczą Państwo na moje wsparcie w tej sprawie, ja również chciałbym wypełnić oczekiwania w tym zakresie – powiedział. I dodał, że trwają konsultacje z klubami parlamentarnymi w tej sprawie. – Chodzi o to, aby w ramach konsultacji uzyskać pewność, że projekt ustawy może zyskać bezpieczną większość w parlamencie – dodał.

 

Prezydent podziękował Trybunałowi i życzył sędziom skutecznej, dobrej pracy na rzecz utrzymania znaczenia fundamentu polskiego państwa demokratycznego, jakim jest Konstytucja.
 

 

Poleć znajomemu