Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 16 kwietnia 2013

Nadanie sali w Sejmie imienia W. Chrzanowskiego

  |   Nadanie sali w Sejmie imienia W. Chrzanowskiego Nadanie sali w Sejmie imienia W. Chrzanowskiego Nadanie sali w Sejmie imienia W. Chrzanowskiego Nadanie sali w Sejmie imienia W. Chrzanowskiego Nadanie sali w Sejmie imienia W. Chrzanowskiego Nadanie sali w Sejmie imienia W. Chrzanowskiego Nadanie sali w Sejmie imienia W. Chrzanowskiego Nadanie sali w Sejmie imienia W. Chrzanowskiego Nadanie sali w Sejmie imienia W. Chrzanowskiego Nadanie sali w Sejmie imienia W. Chrzanowskiego Nadanie sali w Sejmie imienia W. Chrzanowskiego

Wiesław Chrzanowski zasłużył w pełni, aby być wskazówką i dobrą kotwicą polskiej polityki i polityków na przyszłość - powiedział prezydent Bronisław Komorowski podczas wtorkowej uroczystości nadania sali nr 24 znajdującej się w budynku Komisji Sejmowych, imienia prof. Wiesława Chrzanowskiego.


– Jest co wspominać, jest do czego się odwoływać, bo przecież to była postać niezwykła, która swoje autentyczne wielkie zaangażowanie patriotyczne, swoją głęboką wiarę w Polskę i swoją wolę służenia Polsce potrafiła potwierdzać nie tylko słowem, ale także czynem - mówił prezydent o profesorze W.Chrzanowskim.  Wśród tych czynów Bronisław Komorowski wymieniał walkę w podziemiu, w Powstaniu Warszawskim, jak i przejście przez więzienia stalinowskie.


Przypomniał też, że prof. Chrzanowski wspierał rodzącą się „Solidarność”, która potrzebowała ludzi wybitnych nie tylko siłą autorytetu, ale także ludzi wybitnych poprzez posiadane umiejętności przydatne w procesie trudnego budowania naszej demokracji, trudnej walki o nasze szanse, jako społeczeństwa demokratyzującej się Polski.


Prezydent wskazywał także na świadome działanie Wiesława Chrzanowskiego na rzecz wychowania następnego pokolenia – pokolenia ludzi, którzy chcieliby i potrafili brać odpowiedzialność za Polskę. - To było wielkie jego dzieło – podkreślił prezydent.


- To wszystko było podejmowane i czynione z głębokim przeświadczeniem, że własna racja, własna głęboka wiara w Polskę, w Kościół, własne zaangażowanie w konkretną tradycje polityczną, nie stoi w sprzeczności z szacunkiem dla innych – zaznaczył.
 

Prezydent dodał, u prof. Chrzanowskiego umiejętność obrony własnych racji wiązała się z wielką umiejętnością słuchania i dyskutowania o racjach cudzych. - Można być wiernym własnym poglądom, zasadom, nawet gdy one są bardzo wyraziste, można to czynić w ramach polskiego parlamentaryzmu, w zgodzie z zasadami kultury, szacunkiem dla innych ludzi i ich poglądów - przekonywał Bronisław Komorowski.
 

W uroczystości wzięli też udział Szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski, Sekretarz Stanu w KPRP Sławomir Rybicki, Doradca Prezydenta RP, b. premier Tadeusz Mazowiecki.
 

Prof. Chrzanowski zmarł 29 kwietnia 2012 r. w Warszawie.
 

Poleć znajomemu