Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Spotkanie z kandydatami na Szefa Sztabu Generalnego i Dowódcy Operacyjnego

Pałac Prezydencki

W nadchodzących miesiącach kończą się trzyletnie kadencje najwyższych dowódców wojskowych: Szefa Sztabu Generalnego WP, dowódców rodzajów sił zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego oraz Szefa Inspektoratu Wsparcia. W związku z tym Prezydent RP Bronisław Komorowski uruchomił procedury mianowania i wyznaczania nowych dowódców.

 

W poniedziałek 22 kwietnia br. prezydent spotkał się – w obecności ministra obrony narodowej oraz szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego – z kandydatem na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Mieczysławem Gocułem oraz kandydatem na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych gen. dyw. Markiem Tomaszyckim.

 

Obecne mianowanie i wyznaczenie na dwa powyższe stanowiska odbywa się z uwzględnieniem nowych wyzwań, jakie stoją zarówno przed Sztabem Generalnym, jak i Dowództwem Operacyjnym w związku z przygotowywaną reformą systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi. W jej rezultacie Sztab Generalny będzie głównym organem Ministra Obrony Narodowej w zakresie planowania strategicznego, a Dowództwo Operacyjne – głównym organem w zakresie użycia wojsk w operacjach.

Poleć znajomemu