Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 22 kwietnia 2013

I Polsko-Chińskie Forum Regionalne w Gdańsku

W poniedziałek w Gdańsku odbyło się Pierwsze Polsko-Chińskie Forum Regionalne, będące spotkaniem przedstawicieli władz chińskich i polskich miast i regionów, władz państwowych oraz przedstawicieli środowiska biznesu. Do uczestników Forum specjalne przesłanie skierował prezydent Bronisław Komorowski, który objął Forum honorowym patronatem.

 

Forum zorganizowały władze województwa pomorskiego we współpracy z władzami innych województw (w szczególności małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego) oraz Chińskie Ludowe Stowarzyszenie Przyjaźni z Krajami Zagranicznymi (Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries – CPAFFC), przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Ambasady RP w Pekinie.

 

Spotkanie wpisuje się w realizację strategicznego partnerstwa łączącego oba państwa, które zostało ustanowione w grudniu 2011 roku podczas wizyty prezydenta Komorowskiego w Chinach. W swoim przesłaniu pezydent podkreślił nadzieję na rozwój dwustronnych relacji na poziomie regionów – zarówno w obszarze gospodarki, jak i nauki i kultury.

 

- Miałem tą wielką satysfakcję, że w czasie wizyty w Chinach, w grudniu roku 2011, podpisałem dokument o partnerstwie strategicznym między Chinami i Polską. Dzisiaj z równą satysfakcją i z wielką nadzieją, chcę pozdrowić wszystkich uczestników Pierwszego Forum Polsko-Chińskiego, Forum Regionalnego, które odbywa swoje obrady w Gdańsku – powiedział prezydent w rozpoczynającym konferencję wideo-przesłaniu.

 

Prezydent wyraził nadzieję, że Forum będzie dobrą formułą pozwalającą na wypełnienie konkretną treścią strategicznego porozumienia o partnerstwie między Polską a Chinami, co jest wielką szansą dla obu stron. Prezydent podkreślił, że ważną kwestią pozostaje zrównoważenie bilansu handlowego między naszymi krajami.

 

 

W Forum Regionalnym w Gdańsku z ramienia Kancelarii Prezydenta RP uczestniczył Sekretarz Stanu Olgierd Dziekoński.

 

Forum objęło trzy równoległe panele dotyczące obszarów gospodarki, kultury i edukacji oraz turystyki. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych oraz przedstawiciele miast i regionów obu państw, w sesji otwarcia wzięli udział: Jerzy Pomianowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP i przewodniczący Międzyresortowego Zespołu ds. koordynacji działań na rzecz rozwoju strategicznego partnerstwa między RP a ChRL; Marcin Kubiak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego; Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, Ding Xuexiang, Przedstawiciel władz Szanghaju; Cheng Hong, Przedstawiciel władz Pekinu; WuYun QiMuGe, b. Wiceprzewodnicząca Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych.

 

W Forum uczestniczyli także Ambasador RP w Chinach, Tadeusz Chomicki oraz Ambasador CHRL w Polsce, Xu Jian.

 

Łącznie do Gdańska przybyło ok. 600 osób, w tym ok. 200 przedstawicieli strony chińskiej.
 

Poleć znajomemu