Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 24 kwietnia 2013

„Ochrona konkurencji służy konsumentom”

Prezydent Bronisław Komorowski na XII Konferencji Międzynarodowej Sieci Konkurencji   |   Prezydent Bronisław Komorowski na XII Konferencji Międzynarodowej Sieci Konkurencji Prezydent Bronisław Komorowski na XII Konferencji Międzynarodowej Sieci Konkurencji Prezydent Bronisław Komorowski na XII Konferencji Międzynarodowej Sieci Konkurencji Prezydent Bronisław Komorowski na XII Konferencji Międzynarodowej Sieci Konkurencji Prezydent Bronisław Komorowski na XII Konferencji Międzynarodowej Sieci Konkurencji Prezydent Bronisław Komorowski na XII Konferencji Międzynarodowej Sieci Konkurencji

Prezydent Bronisław Komorowski zainaugurował XII Konferencję Międzynarodowej Sieci Konkurencji, zrzeszającą przedstawicieli organów antymonopolowych z całego świata, która w tym roku odbyła się w Warszawie. W spotkaniu wziął również udział Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński.

 

- W dzisiejszym świecie nieskrępowana działalność podmiotów gospodarczych powinna być zjawiskiem powszechnym i oczywistym przy pełnym poszanowaniu praw jednostki. Interes gospodarczy nie powinien przysłonić interesu jednostki. Potrzebujemy działać w drodze dialogu i współpracy, w kierunku obrony wolności gospodarki i zapewnienia praw obywatela w zglobalizowanym świecie – powiedział prezydent.

 

Prezydent podkreślił, że konsumenci dobrze poinformowani, mający zaufanie i mocną pozycję na rynku, są siłą napędową zmian gospodarczych, ponieważ ich wybory pobudzają innowacje i produktywność.

 

Bronisław Komorowski zaznaczył, że konsumentom służy ochrona konkurencji działająca przeciw nadużywaniu siły na rynku. Połączenie polityki antymonopolowej oraz zagadnień konsumenckich pozwala - jego zdaniem - osiągnąć efekt synergii, a założenie to jest realizowane w Polsce. Dodał, że bardzo istotna z punktu widzenia konsumentów jest unikatowa - jak na standardy europejskie - sieć delegatur terenowych polskiego urzędu antymonopolowego.

 

- Zasad wolnego rynku uczymy się w Polsce od ponad dwóch dekad. Przeszliśmy długą drogę od gospodarki centralnie planowanej do wolnego rynku, gdzie o jakości i różnorodności dóbr decyduje gra popytu i podaży – powiedział Bronisław Komorowski.

 

 

Prezydent zaznaczył, że urzędy ochrony konkurencji mają za cel wzmacnianie otwartości rynków na rzecz dobrobytu konsumentów i muszą chronić mikro i małe firmy przed dominacją rynkową dużych firm o potencjale monopolistycznym.

 

Bronisław Komorowski zwrócił także uwagę, że w trakcie dzisiejszej konferencji panel angażujący przedstawicieli krajów Europy Wschodniej, w szczególności objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego, to idealna okazja do podkreślenia zaangażowania Polski w rozwój gospodarczy tych państw i zacieśnienia współpracy z partnerami ze Wschodu.

 

W gronie prelegentów sesji otwarcia znaleźli się m.in.  Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Eduardo Pérez Motta, obecny przewodniczący Międzynarodowej Sieci Konkurencji oraz Joaquín Almunia, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej oraz komisarz ds. konkurencji.

 

Międzynarodowa Sieć Konkurencji (International Competition Network – ICN), w ramach której odbyła się dzisiejsza konferencja, została utworzona w 2001 roku celem stymulowania praktycznych działań mających na celu efektywniejsze kreowanie i egzekwowanie prawa antymonopolowego o wymiarze międzynarodowym. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów został członkiem ICN w listopadzie 2001 roku. Pracownicy UOKiK uczestniczą w pracach pięciu grup roboczych: ds. karteli, ds. koncentracji, ds. jednostronnych zachowań przedsiębiorców; ds. promowania konkurencji; ds. wdrażania polityki konkurencji.

 

Co roku szefowie i eksperci Urzędów Antymonopolowych zrzeszonych w ramach Sieci spotykają się na konferencji ICN organizowanej przez jednego z jej członków. Dotychczas gospodarzami spotkań były m.in. Seul, Moskwa, Haga.

 

 

Poleć znajomemu