Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 26 czerwca 2013

Zakup samolotów dla władz - po wyborach

Oświadczenie Prezydeta RP dla mediów

Realizacja zakupu samolotów dla władz państwowych powinna nastąpić po wyborach parlamentarnych i prezydenckich - powiedział prezydent Bronisław Komorowski. Jak dodał, uzyskał w tej sprawie poparcie wszystkich klubów parlamentarnych, z którymi się konsultował.

 

Prezydent powiedział na środowym spotkaniu z mediami, że program zakupu samolotów dla najwyższych władz państwa polskiego był odkładany od kilkunastu lat. - Efekt jest taki, że ten problem nabrzmiał, jest przedmiotem także bardzo licznych różnych oskarżeń i pretensji - ocenił.


W opinii prezydenta to, co wcześniej było głównym źródłem niemożności rozstrzygnięcia kwestii, tzn. obawy przed opinią publiczną, że są wydawane pieniądze publiczne na samoloty dla władzy dzisiaj nie stanowi już żadnej istotnej przeszkody.
 

- W moim przekonaniu ogromna większość polskiej opinii publicznej oczekuje, że w tym zakresie sprawa zostanie uporządkowana i rozstrzygnięta zgodnie z wymogami państwa cywilizowanego, państwa europejskiego – mówił.
 

Prezydent wskazywał na potrzebę spojrzenia na problem zakupu samolotów dla najwyższych organów władzy także od strony bezpieczeństwa państwa oraz kierowania obronnością kraju na wypadek zagrożenia.
 

Efektem prac podjętych przez BBN – mówił prezydent - jest propozycja zgłoszona klubom parlamentarnym wzięcia na siebie roli inicjatora niekoniecznie bardzo popularnych decyzji.
 

Wyjaśnił, że prezydent jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych może w programach – w strategii bezpieczeństwa narodowego i polityczno-strategicznej dyrektywy obronnej – wpisać jako zadanie istotne z punktu widzenia obronności i bezpieczeństwa także program zakupu samolotów dla władz państwowych.
 

Bronisław Komorowski podkreślił, że te samoloty powinny wypełniać różne role, nie tylko transportowe. - Nie może być tak, jak jest dzisiaj, że samoloty, które są używane przez władze państwa polskiego, mają status samolotu cywilnego. A jeszcze na dodatek zbliża się prywatyzacja LOT-u, jak słyszę, więc - w związku z tym - nie wchodzi w grę skorzystanie przez te samoloty z lotnisk wojskowych – argumentował.
 

Zwrócił też uwagę, że samoloty muszą być też inaczej wyposażone. - Nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby miały możliwość długotrwałego lotu – mówił – ale, żeby samoloty i śmigłowce były także wyposażone w zdolności, które są niezbędne do kontaktowania się z systemem obrony powietrznej kraju, do reagowania na zagrożenia także o charakterze militarnym czy terrorystycznym.

 

- W związku z tym postanowiłem i uzyskałem akceptację wszystkich klubów, które zechciały się ze mną konsultować w tej sprawie i zapewnienie pełnego poparcia dla podjęcia inicjatywy przez prezydenta, która powinna zaowocować - i jest to element już uzgodniony - uchwałą Rady Ministrów, dotyczącą uruchomienia programu i przetargów na samoloty dla władz państwa polskiego – poinformował.
 

Prezydent wyjaśnił, że nie wchodzi w grę wyjście przez prezydenta z własną inicjatywą ustawodawczą, bo – jak tłumaczył - przepisy prawa polskiego nakazują wprost, aby programy wieloletniego finansowania były efektem przyjęcia uchwały Rady Ministrów, a nie ustawy sejmowej.
 

Prezydent mówił, że chciałby, aby parlament - wszystkie środowiska polityczne, które zadeklarowały poparcie, wyraziły je również w formie wsparcia bezpośredniego - uchwały czy ewentualnie dezyderatów komisji.
 

- Następnym krokiem byłoby oczywiście rozpisanie przetargu na samoloty i realizacja tego programu w taki sposób, aby było jasne dla wszystkich, że to po wyborach parlamentarnych i prezydenckich, czyli z myślą o de facto następnej ekipie odpowiadającej za państwo polskie – podkreślił prezydent.
 

- Taki plan działania uzyskał akceptację wszystkich środowisk, które zechciały uczestniczyć w konsultacjach – poinformował Bronisław Komorowski.

 

W środowym briefingu uczestniczyli ministrowie w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Hubert Łaszkiewicz, Sławomir Rybicki oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej. 

 

Zobacz także: Konsultacje z klubami parlamentarnymi RBN o energetyce i samolotach dla VIP-ów O programie zakupu samolotów dla ViP-ów prezydent rozmawiał we wtorek z przedstawicielami klubów parlamentarnych.  Sprawa zakupu samolotów dla ViP-ów była 17 czerwca 2013 r. tematem posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Szef BBN Stanisław Koziej mówił wówczas, że prezydent zaproponował, aby podjąć decyzję jak najszybciej - po konsultacjach z klubami parlamentarnymi, a następnie zrealizować zakup tych samolotów już po wyborach parlamentarnych, aby żadna siła polityczna nie miała trudności czy kłopotu w merytorycznym podejściu do decyzji w tej sprawie.
 

Poleć znajomemu