Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 10 lipca 2013

Proobywatelskie projekty dot. zmian w sądach i TK

Podpisanie prezydenckich projektów ustaw   |   Podpisanie prezydenckich projektów ustaw Podpisanie prezydenckich projektów ustaw Podpisanie prezydenckich projektów ustaw Podpisanie prezydenckich projektów ustaw Podpisanie prezydenckich projektów ustaw Podpisanie prezydenckich projektów ustaw Podpisanie prezydenckich projektów ustaw Podpisanie prezydenckich projektów ustaw

Podczas uroczystości wręczenia nominacji sędziowskich, Prezydent Bronisław Komorowski podpisał pisma przedkładające do Marszałka Sejmu RP projekty trzech inicjatyw ustawodawczych: nowelizacji ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz zmiany przepisów o Sądzie Najwyższym. Przekazane do Sejmu ustawy mają wpłynąć na usprawnienie funkcjonowania tych instytucji i przyspieszenie rozpatrywania spraw.

 

Są to projekty proobywatelskie, które mają zasadniczo usprawnić pracę sądów i trybunału. Zobacz także: Prezydent proponuje przywrócenie asesora sądowego "Udało się znaleźć zdrowy, racjonalny kompromis"

 

Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uprości i usprawni postępowanie zarówno przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, jak i NSA. Wprowadza także regulacje przyznające sądom administracyjnym kompetencje do określania w wyroku sposobu załatwienia sprawy; zakłada blok zmian dotyczących pomocy prawnej, w szczególności zmiany dotyczące usprawnienia procedury wyznaczania pełnomocników z urzędu czy rozszerzenia zakresu zwolnień z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

 

Projekt dotyczący sądów administracyjnych - jak mówił Bronisław Komorowski - w istotny sposób nie tylko uprości procedury, lecz da sądom możliwość podejmowania decyzji w rozstrzygających kwestiach, bez odsyłania obywateli do urzędów. Zdaniem prezydenta skróci to "pewną mitręgę i sądową, i administracyjną".

 

Prezydent przekazał do Sejmu również projekt nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Ze względu na szeroki zakres zmian niezbędne było przygotowanie zupełnie nowego aktu prawnego. Jego celem jest m.in. usprawnienie prowadzenia postępowań czy wprowadzenie przejrzystego trybu doboru kandydatów na sędziów. W przypadku spraw o niewielkim stopniu komplikacji, projekt umożliwia rozpatrywanie sprawy na posiedzeniu, a nie na rozprawie. Podpisany projekt określa także maksymalne terminy, w jakich po zamknięciu sprawy, powinien zostać wydany wraz z uzasadnieniem wyrok – 3 miesiące w przypadku rozprawy i 1 miesiąc w przypadku posiedzenia.

 

W projekcie nowej ustawy o TK - jak mówił prezydent - chodzi o to, aby stworzyć realną możliwość szybszego rozpatrywania skarg. To także jest elementem przewlekającym i zwiększającym niepewność systemu prawnego - powiedział Bronisław Komorowski podczas uroczystości.

 

Bronisław Komorowski zaproponował także projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która podnosi granicę wieku sędziego Sądu Najwyższego. Zgodnie z prezydencką propozycją, wiek przejścia sędziego w stan spoczynku wydłużyłby się z obecnych 70. lat do 75 roku życia. Ta z pozoru niewielka zmiana, ma kluczowe znaczenie dla dalszego pełnienia służby sędziowskiej oraz wykorzystania wiedzy i doświadczenia sędziów SN.

 

Prezydent poinformował także o rozpoczęciu konsultacji dotyczących istoty funkcjonowania asesorów w polskim porządku prawnym. 

W środę w tej sprawie ministrowie w Kancelarii Prezydenta RP Sławomir Rybicki i Krzysztof Hubert Łaszkiewicz spotkali się z przedstawicielami Klubów Parlamentarnych Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.Na czwartek zaplanowano kolejne rozmowy.  

 

Więcej o projektach ustaw w dziale Prawo>>

Poleć znajomemu