Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 22 lipca 2013

„Najważniejsze utrzymanie spoistości i otwartości UE”

  |   Prezydent Bronisław Komorowski przyjął Ambasadorów RP uczestniczących w dorocznej naradzie organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Prezydent Bronisław Komorowski przyjął Ambasadorów RP uczestniczących w dorocznej naradzie organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Prezydent Bronisław Komorowski przyjął Ambasadorów RP uczestniczących w dorocznej naradzie organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Prezydent Bronisław Komorowski przyjął Ambasadorów RP uczestniczących w dorocznej naradzie organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Prezydent Bronisław Komorowski przyjął Ambasadorów RP uczestniczących w dorocznej naradzie organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Prezydent Bronisław Komorowski przyjął Ambasadorów RP uczestniczących w dorocznej naradzie organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Prezydent Bronisław Komorowski przyjął Ambasadorów RP uczestniczących w dorocznej naradzie organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Prezydent Bronisław Komorowski przyjął Ambasadorów RP uczestniczących w dorocznej naradzie organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Prezydent Bronisław Komorowski przyjął Ambasadorów RP uczestniczących w dorocznej naradzie organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Prezydent Bronisław Komorowski przyjął Ambasadorów RP uczestniczących w dorocznej naradzie organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

W obliczu zmian o charakterze globalnym szczególnie ważne jest skupienie się na celach najważniejszych. Należy do nich utrzymanie spoistości, dynamizmu i otwartości Unii Europejskiej – mówił prezydent Bronisław Komorowski na spotkaniu z Ambasadorami RP.

 

Prezydent przyjął w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim Ambasadorów RP uczestniczących w dorocznej naradzie organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 

- Warto właśnie dzisiaj powiedzieć, że udało się nam od 1989 roku osiągnąć bardzo wiele. Udało się osiągnąć, to co jest rzadko spotykane w historii wszystkich narodów, a także narodu polskiego. Rzadko się zdarzało się komukolwiek, aby w ciągu ćwierćwiecza zbudować podstawy nowoczesnej gospodarki i systemu demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego - podkreślił Bronisław Komorowski.  Jak dodał, mało komu się udało wzmocnić w ciągu 25 lat , a więc w ciągu jednego pokolenia, pozycję własnego kraju, a pozycja Polski została ugruntowana za sprawą niesłychanie doniosłych wydarzeń, jakimi są członkostwo w NATO i członkostwo w UE.

W opinii prezydenta, te klasyczne, zasadnicze, strategiczne cele polskiej polityki zagranicznej jak suwerenność, bezpieczeństwo, rozwój zostały już osiągnięte  głównie wysiłkiem tych pierwszych piętnastu lat naszej niepodległości. Jak dodał,  w dalszym ciągu przed Polską stoi wyzwanie, jeśli chodzi o niezbędny dalszy wysiłek, bowiem warunki rozwoju zmieniają się także w przyspieszonym tempie, warunki rozwoju Polski ze względu na zmiany zachodzące w świecie.


- W wyniku kryzysu po 2008 roku nastąpiło niewątpliwie pogorszenie środowiska międzynarodowego naszego kraju, bo: Unia w dalszym ciągu przeżywa głęboki kryzys; w Europie Wschodniej ma miejsce regres demokracji widoczny gołym okiem; Stany Zjednoczone coraz więcej uwagi kierują ku Azji Wschodniej; a słabnięcie Zachodu sprawia, że świat staje się coraz bardziej wielobiegunowy ze wszystkimi pozytywnymi, ale i negatywnymi skutkami - powiedział Bronisław Komorowski. 

 

 

W ocenie prezydenta, te zmiany rzutują bezpośrednio na zdolność do realizacji i dbałość o nasze narodowe interesy.

 

- Pomimo członkostwa w UE i w NATO wcale nie zmniejszyła się przestrzeń do zagospodarowania dla polskiej odpowiedzialnej samodzielności – podkreślił Bronisław Komorowski.

 

- Dotyczy to zwłaszcza zdolności samodzielnej oceny sytuacji i zdolności współdefiniowania interesów wspólnot, do których należymy. Musimy wziąć także część odpowiedzialności za rozwój NATO i UE – wskazywał.

 

- W obliczu zmian o charakterze globalnym szczególnie ważne jest skupienie się na celach najważniejszych. Należy do nich utrzymanie spoistości, dynamizmu i otwartości Unii Europejskiej. W tym roku szczególnie istotna jest perspektywa podpisania przez Ukrainę układu stowarzyszeniowego z UE. Musimy budować świadomość i głębokie przekonanie, że to jest ważne dla Ukrainy, to jest ważne dla Polski, ale że jest to także niesłychanie ważne dla całej Europy, dla Unii Europejskiej - przekonywał Prezydent RP.

Poleć znajomemu