Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 16 sierpnia 2013

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podpisana

Prezydent Bronisław Komorowski

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozszerza ona krąg osób, za które budżet państwa będzie opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w związku z opieką nad dzieckiem. Zobacz także: Min. Wóycicka: Ustawa wzmacnia bezpieczeństwo socjalne Ustawa wprowadzająca „mały trójpak energetyczny” podpisana

 

Dotychczas składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w okresie przerwy w aktywności zawodowej wynikającej z opieki nad dzieckiem, budżet państwa opłacał wyłącznie za osoby przebywające na urlopie wychowawczym. Ponieważ prawo do tego urlopu przysługuje niemal jedynie osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, składki te nie były opłacane m.in. za zleceniobiorców oraz przedsiębiorców, którzy z powodu opieki nad dzieckiem zaprzestali działalności. Teraz budżet państwa będzie opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne m.in. za osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz pracujące na umowę zlecenie, mające bezpośrednio przed rozpoczęciem opieki co najmniej 6-miesięczny staż ubezpieczeniowy. Osobom mającym krótszy staż oraz osobom nieubezpieczonym budżet państwa będzie finansował tylko składki na ubezpieczenie emerytalne.

 

W opinii prezydenta Bronisława Komorowskiego, ustawa jest ważnym elementem polityki rodzinnej państwa. To właśnie niestabilność rynku pracy i wynikający z tego brak bezpieczeństwa socjalnego jest jedną z przyczyn odkładania decyzji o posiadaniu dzieci. Docenienie czasu poświęconego na opiekę nad dzieckiem poprzez uwzględnianie go przy ustalaniu wysokości świadczeń emerytalnychjest niezwykle istotne z perspektywy  rodziców.

 

Prezydent z satysfakcją podpisał ustawę, której pomysł powstał z inspiracji Kancelarii Prezydenta RP w trakcie debaty dotyczącej zmian wieku emerytalnego. Ustawa ma szczególne znaczenie dla kobiet, które ze względu na przerwę w karierze zawodowej związaną z macierzyństwem mają na ogół niższe emerytury niż mężczyźni. Nowe rozwiązania  są krokiem w kierunku docenienia rodzicielstwa i  wyrównania statusu kobiet i mężczyzn w systemie emerytalnym.

 

Poleć znajomemu