Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 14 września 2013

Konkurs na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” rozstrzygnięty

Pierwsza Dama na konkursie wieńców dożynkowych

W sobotę rozstrzygnięto konkurs na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Gościem honorowym tegorocznego konkursu była Anna Komorowska - małżonka Prezydenta, a pracom komisji konkursowej podobnie jak w latach ubiegłych przewodniczył Minister Dariusz Młotkiewicz – Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

 

W konkursie wzięły udział grupy reprezentujące wszystkie województwa.

 

Pierwsze miejsce zajął wieniec województwa lubelskiego, przygotowany przez gminę Garbów; drugie miejsce wieniec województwa śląskiego, przygotowany przez gminę Bieruń; trzecie wieniec województwa podkarpackiego, przygotowany przez gminę Pawłosiów. Zwycięski wieniec zostanie wręczony prezydentowi podczas Ceremoniału Dożynkowego.

 

Komisja konkursowa, w skład której weszli również: Dyrektor Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim – Wiesława Bogurat, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie – Tomasz Łuczkowski, Członek Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim – Leon Karwat oraz Główny Specjalista z Kancelarii Prezydenta RP – Marzena Małyska - jako sekretarz komisji, dokonując oceny poszczególnych wieńców zwracała uwagę na: zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki wykonania; różnorodność użytych materiałów naturalnych; walory estetyczne; ogólny wyraz artystyczny – nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych oraz sposób prezentacji wieńca w tym stroje grupy wieńcowej i ośpiewanie.

 

Celem konkursu jest między innymi kultywowanie i popularyzacja najbardziej wartościowych i kulturowych tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej, a także promocja dorobku kulturowego polskiej wsi.

 

Poleć znajomemu