Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 3 października 2013

Prezydent powołał Wspólną Komisję Orzekającą

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168) postanowieniem z dnia 3 października 2013 r. Nr 1131-20-2013 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski powołał Wspólną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych na kadencję 2013-2017 w składzie:

 
Przewodniczący:   
                           

Jolanta Małgorzata Szołno-Koguc

 

Zastępca Przewodniczącego:     

 

Dariusz Antoni Ziółkowski

 
Członkowie:
                                      

Anna Irena Bożałek

Katarzyna Sylwia Iwicka

Marek Robert Krześniak

Mieszko Zbigniew Nowicki
Rafał Maciej Pasieka
Jarosław Przepióra
Anna Monika Sipa
Bohdan Aleksander Szcześniak
Anna Barbara Szydłowska-Żurawska
Barbara Elżbieta Urban

Agnieszka Wiśniewska

Krzysztof Wojtaszek.

 

Wspólna Komisja Orzekająca orzeka w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie realizacji budżetu państwa w częściach: Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego, Państwowej Inspekcji Pracy, Krajowej Rady Sądownictwa.

 

Komisja jest również organem orzekającym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do jednostek otrzymujących środki publiczne przekazane z wyżej wymienionych części budżetu państwa.
 

Poleć znajomemu