Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 12 października 2013

"Kościół ważnym elementem społeczeństwa"

  |   Debata "Dziedziniec Dialogu" z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego Debata "Dziedziniec Dialogu" z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego Debata "Dziedziniec Dialogu" z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego Debata "Dziedziniec Dialogu" z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego Debata "Dziedziniec Dialogu" z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego Debata "Dziedziniec Dialogu" z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego Debata "Dziedziniec Dialogu" z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego Debata "Dziedziniec Dialogu" z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego

Kościół katolicki jest ważnym elementem społeczeństwa obywatelskiego, które współtworzą jego wierni – podkreślił prezydent Bronisław Komorowski podczas debaty "Wiara a społeczeństwo" zorganizowanej w sobotę w Warszawie w ramach Dziedzińca Dialogu. Prezydentowi towarzyszył minister Maciej Klimczak.

 

Do współczesnych zagrożeń dla Kościoła Komorowski zaliczył „złą komunikację, nieostrożne słowo i brak dialogu”. Zaznaczył, że Kościół musi być otwarty nad dialog, także z niewierzącymi. Prezydent zwrócił uwagę na konieczność organizacji duszpasterstwa dla ludzi rozwiedzionych.

 

Prezydent ocenił, że warto budować relacje państwa z Kościołem „zgodnie z zasadą wzajemnego poszanowania autonomii i przyjaznego rozdziału Kościoła i państwa”. To nasze polskie doświadczenie przyjaznego rozdziału – a nie wrogiego, którego także doświadczyliśmy w czasach PRL – zobowiązuje wszystkich wierzących i wszystkich niewierzących – podkreślił.

 

- Wiara jest osobistym doświadczeniem, ale wierni to wspólnota, wierni Kościołów, ludzie wiary współtworzą społeczeństwo i żyją w nim według zasad, które często czerpią z nauk społecznych swoich Kościołów, różnych Kościołów. Jako wierny, staram się patrzeć na Kościół katolicki od wewnątrz, jako prezydent muszę postrzegać i postrzegam Kościół jako ważny element społeczeństwa obywatelskiego – dodał prezydent.

 

Jak mówił, Kościół katolicki w Polsce jest ważnym punktem odniesienia dla większości obywateli. - Widzę więc też wiele źródeł nadziei dla Kościoła katolickiego i dla relacji między wiarą a społeczeństwem. Jest to m.in. także i postać obecnego papieża Franciszka. Jego Kościół ubogi, jego otwartość na cierpienie, jego skromność, a zarazem wielka umiejętność komunikowania, są ogromnie cenne. Budzą nadzieję wielu wiernych czekających na pozytywne zmiany – podkreślił Bronisław Komorowski.

 

Zdaniem prezydenta widać to także „w tym mocnym akcencie, impulsie, w kwestii szeroko dzisiaj omawianej, wywołującej emocje, debaty na temat bolesny, jakim jest pedofilia, przecież obejmująca nie tylko Kościół, ale całość społeczeństwa”.

 

Bronisław Komorowski podkreślił, że Kościół w Polsce to dorobek Jana Pawła II, męczeńska śmierć ks. Jerzego Popiełuszki, to „solidarność sumień, dialog z niewierzącymi, debata opisana przez Adama Michnika w książce „Kościół, lewica, dialog”, a potem współdziałanie polityczne od KOR-u po okrągły stół i budowę Polski niepodległej. To także prymasowski komitet pomocy osobom internowanym – także i mojej osobie, za co staram się zachować zawsze wdzięczną pamięć - mówił.

 

- Te wielkie dzieła polskiego Kościoła powinny być w jakimś wymiarze kontynuowane. Drogę widzę w nowoczesnych duszpasterstwach akademickich i w wielkim dziele wspierania potrzebujących. Chodzi tu o ośrodki wspierania dla ubogich, dla samotnych matek, dla uzależnionych, ośrodki prowadzące terapię rodzin, mediacje rodzinne, duszpasterstwo świeckich, ośrodki informacji o sektach – dodał prezydent Komorowski.

 

Podkreślił, że dziś najważniejszym jest pytanie o to, na ile wiara może wspierać nowoczesne społeczeństwo w Polsce, po 25 latach jego transformacji. - Na ile moralny autorytet Kościoła może na przykład pomóc nie tylko tworzyć dobry klimat dla rodziny, ale także uczyć szacunku dla państwa, dla prawa, nie tylko w symbolicznym wymiarze poczucia obowiązku obywatelskiego płacenia podatków? – pytał prezydent.

 

Dziedziniec Dialogu jest elementem odbywającego się na całym świecie od dwóch lat cyklu spotkań. Ich inicjatorem był papież Benedykt XVI, chciał on, by w ten sposób Kościół rozpoczął dialog z niewierzącymi. Za spotkania te odpowiedzialna jest Papieska Rada ds. Kultury z przewodniczącym kard. Gianfranco Ravasim, który był obecny podczas debat w Warszawie. (PAP)

 

Poleć znajomemu