Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 14 grudnia 2013

Prezydent otwarty na ponadpartyjny dialog w kwestiach demografii, rodziny i emerytur

Prezydent Bronisław Komorowski jest otwarty na ponadpartyjny dialog w kwestiach dotyczących walki z kryzysem demograficznym, wsparcia rodziny, w tym prorodzinnych zmian w podatkach, a także systemu emerytalnego w Polsce.

 

W ocenie prezydenta, trzeba chcieć i umieć rozmawiać o najważniejszych sprawach dla Polski i Polaków; dialog warto prowadzić ze wszystkimi.
 

Prezydent konsekwentnie proponuje dialog wszystkim parlamentarnym siłom politycznym uważając, że wiele spraw ważnych dla Polski wymaga wzniesienia się ponad partyjne podziały i interesy.
 

W dojrzałych demokracjach miejscem prowadzenia dialogu jest parlament, w polskich warunkach dodatkową instytucją umocowaną konstytucyjnie ws. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego, umożliwiającą dialog jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego, w której zasiadają oprócz władzy wykonawczej, również szefowie partii reprezentowanych w parlamencie, w tym także opozycyjnych.


Niedawno odbyło się posiedzenie RBN poświęcone polskiej polityce wschodniej, szczególnie wobec Ukrainy. Zostało również zapowiedziane następne posiedzenie, które ma być okazją do omówienia założeń polityki wobec Ukrainy, w tym relacji Ukraina-Unia Europejska i Ukraina-Polska w rzeczywistości politycznej po Szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie. Niektóre środowiska polityczne już przekazały swoje stanowiska, a inne zapowiedziały, że przedstawią je w niedługim czasie.


Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest również odpowiednim miejscem do poszukiwania poparcia dla polskich kandydatów na stanowiska w instytucjach europejskich po wyborach do Parlamentu Europejskiego.


Są jednak sprawy ważne dla Polaków i przyszłości Polski, które nie mieszczą się w formule RBN-u, a które mają rangę problemów strategicznych, wykraczających poza jedną kadencję parlamentu, rządu czy prezydenta. Do takich spraw prezydent Bronisław Komorowski zalicza m.in. trwający kryzys demograficzny, jak również plan działań zmierzający do ograniczenia i zahamowania tego zjawiska. Prezydent uważa, że wiąże się z tym perspektywa systemu emerytalnego w Polsce.


W związku z tym prezydent rozważy możliwość zorganizowania ponadpartyjnego spotkania w jak najszerszej formule. W jego przekonaniu powinno ono służyć osiągnięciu porozumienia w kwestii wieloletniego programu walki z kryzysem demograficznym i wspierania rodziny m.in. poprzez omówienie prezydenckich propozycji prorodzinnych, w tym prorodzinnych zmian w systemie podatkowym. Problemem strategicznym wartym szukania konsensusu jest perspektywa systemu emerytalnego w Polsce. Jest to szczególnie ważne w kontekście decyzji rządu i parlamentu.
 

Poleć znajomemu