Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 20 grudnia 2013

Korzystniejsze przepisy emerytalne dla byłych opozycjonistów

Prezydent Bronisław Komorowski

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę, na mocy której nastąpi zmiana statusu okresów niewykonywania pracy przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych z okresów nieskładkowych na składkowe oraz zniesienie ograniczenia zaliczania do stażu ubezpieczeniowego nie więcej niż 5 lat takich okresów. Dzięki takiej regulacji możliwy będzie wzrost emerytur i rent osób prześladowanych w latach PRL.

 

Mając na uwadze zasługi byłych opozycjonistów i ich działalność na rzecz niepodległego państwa polskiego, przyjęto nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z ustawą, od dnia jej wejścia w życie, okresy niewykonywania pracy przed 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych będą uznawane za okresy składkowe, uwzględniane w stażu ubezpieczeniowym w pełnym wymiarze, bez 5-letniego ograniczenia. Okresy te należy potwierdzić dokumentami lub zeznaniami świadków, które weryfikowane będą przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ponowne ustalenie wysokości świadczenia następować będzie na wniosek uprawnionego. 

 

Przyjęte rozwiązanie pozwoli przynajmniej częściowo poprawić sytuację byłych opozycjonistów - ofiar represji politycznych w latach PRL.

 

Dotychczas za okresy składkowe prawo uznawało m.in. pracę dla organizacji opozycyjnych czy czas internowania. Niewykonywanie pracy ze względu na represje polityczne, ZUS, przy obliczaniu stażu ubezpieczeniowego, uznawał za okres nieskładkowy – uwzględniając maksymalnie 5 lat takiego okresu. Należy jednak zauważyć, że w sytuacji, gdy pracownik zwolniony z pracy w wyniku represji politycznych, został do niej przywrócony na mocy ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o przywróceniu praw pracowniczych osobom pozbawionym zatrudnienia za działalność związkową, samorządową, przekonania polityczne i religijne, okres pomiędzy zwolnieniem a przywróceniem do pracy uznawany jest wówczas za okres składkowy. Zatem 5-letnie okresy nieskładkowe dotyczyły tylko tych osób, których nie objęła ustawa z 1989 r.

 

Poleć znajomemu