Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 26 lutego 2014

"Chcemy mądrze pomagać w procesie zmian na Ukrainie"

  |   Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Briefing Prezydenta RP po posiedzeniu RBN Briefing Prezydenta RP po posiedzeniu RBN Briefing Prezydenta RP po posiedzeniu RBN

Realizacja zaleceń MFW, wejście w życie umowy stowarzyszeniowej Ukraina-UE oraz budowa lepiej funkcjonującego systemu społeczno-politycznego - to w ocenie prezydenta Bronisława Komorowskiego trzy filary koniecznych reform państwa ukraińskiego.

 

W siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się w środę posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Głównymi tematami były: 15-lecie Polski w NATO - doświadczenia i wnioski na przyszłość oraz konsekwencje kryzysu ukraińskiego dla bezpieczeństwa naszego kraju. Prezydent poinformował, że przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi notatkę na temat potencjalnych obszarów polskiego wsparcia reform na Ukrainie. Zobacz notatkę>>

 

Filary reform na Ukrainie

 

- Pierwszy filar reform to (realizacja) zaleceń Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Ukraina już wielokrotnie korzystała z pomocy MFW i chciałaby uzyskać kredyt kolejny raz  - powiedział prezydent podczas briefingu prasowego w Pałacu Prezydenckim, po zakończeniu posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

 

- Można starać się, aby w maksymalnie możliwym stopniu (MFW) uwzględnił szczególnie trudną sytuację na Ukrainie, można dążyć do jakiegoś lekkiego poluzowania reżimów, rygoru związanego z działaniem kredytu. Ale główne zręby (starania się o uzyskanie kredytu) są zapisane i są znane od dawna, nigdy nie zdarzyło się jeszcze jakieś ich istotne odkształcenie - dodał Bronisław Komorowski.

 

Jak wyliczał, drugim filarem koniecznych reform jest wejście w życie - jeśli zostanie podpisana - umowy stowarzyszeniowej Ukraina-UE.

 

- Trzeci filar będzie kształtowany przez samych Ukraińców, z zamysłem zbudowania lepszego państwa, gospodarki, lepiej funkcjonującego systemu społecznego, politycznego i ustroju. W tym obszarze Polska z naszym bagażem doświadczeń i polskim zaangażowaniem na rzecz Ukrainy, mogłaby znaleźć obszary, w których moglibyśmy być szczególnie przydatni Ukrainie - ocenił prezydent.

 

- Chcemy pomagać w sposób mądry, tak, aby przyspieszyć proces zmian na Ukrainie - oświadczył Komorowski.


Obszary wsparcia reform ze strony Polski

 

Ponadto, prezydent jest zdania, że Polska może przekazać Ukrainie pozytywne doświadczenia w zakresie budowania systemu zwalczania korupcji, reformy samorządowej i wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Prezydent mówił, że Polska może zaangażować się na rzecz zbudowania na Ukrainie całościowego systemu zwalczania korupcji. - Mamy pod tym względem dobre doświadczenia - dodał.

 

Bronisław Komorowski powiedział, że Polska może przekazać Ukrainie także swoje pozytywne doświadczenie dotyczące reformy samorządowej. - Polska dysponuje ogromnymi zasobami ludzkimi, kadrowymi, eksperckimi. Możemy, i powinniśmy, to zaproponować Ukrainie - powiedział. Dodał, że można zaproponować wpisanie reformy samorządowej do pakietu reform, które będzie pomagała wdrażać i finansować Unia Europejska.

 

Prezydent zaznaczył, że reforma samorządowa w Polsce dała świetne wyniki także w zakresie zwiększenia zaangażowania obywateli, również w zakresie "przeorania świadomości, mentalności, poglądów, nawet politycznych, ludzi w Polsce".

 

Według Bronisława Komorowskiego, Polska powinna przedstawić propozycje dla Ukrainy w zakresie systemu wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. - To w przypadku Ukrainy jest nie tylko szansa na przyśpieszenia rozwoju gospodarczego. To także jest szansa na demokratyzację biznesu ukraińskiego. Odejście od systemu monopolu państwowego w jednych obszarach, z drugiej strony dominacji gospodarki opanowanej przez oligarchów – dodał Bronisław Komorowski.

 

Według prezydenta, Polacy, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, powinni się kierować racjonalnością i logiką. - Nie warto się spierać wyłącznie o to, czy pomoc finansowa ma być hojna, czy mniej hojna, bo chcielibyśmy, by była jak najhojniejsza. Jednak w moim przekonaniu warto się spierać, i przede wszystkim warto podjąć decyzje związane z tym, by ta pomoc - w miarę polskich możliwości - była pomocą udzielaną jak najmądrzej, nie tylko jak najhojniej. Po to, by uzyskać odpowiednio trwałe efekty w postaci zmian na Ukrainie, które by wyprowadziłyby ten kraj z wszechstronnego kryzysu – powiedział prezydent Komorowski.

 

 

 

Bronisław Komorowski przypomniał też pomoc udzieloną Polsce 25 lat temu - zrolowanie i restrukturyzację zadłużenia oraz gwarancje udzielone przez MFW. - Musi ta pomoc być udzielona tak, żeby zachęcić Ukrainę do głębokich zmian, tak jak nas zachęciła wtedy - zwrócił uwagę prezydent.


- Nie ma mądrzejszej drogi niż ta, którą wybrała Polska wtedy i trzeba zachęcać wszystkich, żeby Ukraina poszła drogą podobną do polskiej - apelował prezydent. - Tylko ten kierunek poprzez głęboką reformę systemu gospodarczego, politycznego Ukrainy gwarantuje sukces w przyszłości - podkreślił.


Informację o skutkach wydarzeń na Ukrainie dla bezpieczeństwa Polski przedstawili podczas posiedzenia RBN szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz oraz wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. Jak relacjonował prezydent, Sienkiewicz mówił o skutkach rozpadu systemu zarządzania strukturami siłowymi Ukrainy i poinformował, że udaje się - dzięki poprzedniemu zaangażowaniu - zachować pełną kontrolę nad granicą polsko-ukraińską od strony polskiej.


Natomiast informacja ministra Piechocińskiego o stanie gospodarki ukraińskiej oraz jej perspektywach i wpływie na gospodarkę polską - zdaniem prezydenta - była interesująca, ale i niepokojąca - od paru miesięcy zaznacza się negatywny wpływ wydarzeń na Ukrainie na polską gospodarkę. - Będziemy się to starali obserwować i reagować - podkreślił prezydent.


Zaznaczył, że "to jest niewątpliwie dla Polski poważny sygnał, świadczący o tym, że żaden kraj europejski, a szczególnie tak bliski sąsiad jak Polska, nie może być obojętny na zachodzące negatywne zjawiska w gospodarce ukraińskiej, bo one także będą dotyczyły gospodarek innych krajów".


15 lat obecności Polski w NATO

 

RBN omówiła też doświadczenia i wnioski na przyszłość z 15 lat obecności Polski w NATO. Przy okazji oceniono też relacje NATO-Ukraina oraz zachowanie ukraińskich sił zbrojnych podczas ostatniego kryzysy. Prezydent zwrócił uwagę, że Ukraińcy biorą udział w NATO-wskich operacjach, w tym w Afganistanie, i ćwiczeniach jak np. Steadfast Jazz w ubiegłym roku w Polsce.


Zdaniem prezydenta dzięki pogłębionej współpracy z NATO dowództwo ukraińskiej armii zachowało się bardzo umiarkowanie. - Nie dała się armia ukraińska wciągnąć w konflikt wewnętrzny, co samo w sobie świadczy o głębokości zmian zachodzących w systemie obronnym Ukrainy - ocenił prezydent. Zapowiedział, że Polska będzie dążyła do pogłębienia współpracy wojskowej z Ukrainą, co mają zaplanować MON i BBN.
(PAP, inf. własna)

Poleć znajomemu