Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 10 marca 2014

"Wzrost PKB i eksportu kluczowe dla rozwoju"

  |   Spotkanie Prezydenta RP z Sekretarzem Generalnym OECD Spotkanie Prezydenta RP z Sekretarzem Generalnym OECD Konferencja „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform" Konferencja „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform" Konferencja „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform" Konferencja „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform" Konferencja „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform" Konferencja „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform" Konferencja „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform" Konferencja „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform" Konferencja „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform" Konferencja „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform" Konferencja „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform" Konferencja „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform" Konferencja „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform"

Dziś kluczowym zadaniem rozwoju Polski jest osiągnięcie wysokiego wzrostu PKB i zwiększenie zdolności eksportowych – podkreślił prezydent Bronisław Komorowski otwierając konferencję „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform”. Jak zaznaczył, wówczas możliwa będzie istotna poprawa jakości życia Polaków.

 

- Możliwy będzie dalszy rozwój gospodarczy na miarę naszych ambicji, osiąganie dalszego wzrostu poziomu naszego życia i utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki przez najbliższe 25 lat naszej polskiej wolności – dodał.
 

Prezydent podkreślał, że w ciągu ostatnich 25 lat Polska wyrosła na jednego z liderów wzrostu w Europie oraz uniknęła głębokich skutków kryzysu gospodarczego, typowego dla całej UE i zachowała wzrost gospodarczy w czasie, kiedy inne kraje przeżywały recesję i zapaść. - To jest słuszne źródło naszej dumy – powiedział.
 

- Małe i średnie firmy są siłą naszej gospodarki i dzięki rozwojowi tego sektora możemy zmniejszać bezrobocie – podkreślił prezydent. Przypomniał, że w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach pracuje prawie 12 mln osób. Dodał też, że 85 % młodych Polaków deklaruje pozytywne nastawienie do przedsiębiorczości, co także pozwala optymistycznie patrzyć w przyszłość. - Polacy są i chcą być przedsiębiorczy, jednak trudno im często realizować swoje zamysły, marzenia z powodu istnienia bardzo różnych barier – zaznaczył prezydent.
 

Przekonywał, że trzeba tworzyć firmom w Polsce warunki do rozwoju, ale także tworzyć dobry klimat dla przedsiębiorczości i zdolności do konkurowania.
 

- Oferujemy tu w Kancelarii Prezydenta pakiet zmian na rzecz przedsiębiorczości – mikro, małych i średnich firm - mówił. Wskazywał, że Kancelaria Prezydenta pracuje nad trzema obszarami: 

- przepisy wzmacniające ochronę praw podatnika. - Zmiany te, np. wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwości na rzecz podatnika, wzmocnią ład w relacjach obywateli z administracją – uważa Bronisław Komorowski.
- poprawa warunków dla innowacji małych i średnich przedsiębiorstw.
- zmiany w prawie pracy, na co uwagę zwraca także raport OECD. - To jest trudny, delikatny społecznie obszar, ale bez ruszenia tego obszaru nie ma mowy o utrzymaniu konkurencyjności polskiej gospodarki – przekonywał prezydent.
 

Bronisław Komorowski jest zdania, że ograniczenie szarej strefy i wzrost zatrudnienia będą możliwe poprzez dostosowanie prawa pracy do działalności typowej dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 

 

Według prezydenta rekomendacje OECD dla Polski są dobrym drogowskazem działań dla władzy ustawodawczej i wykonawczej. Ocenił też, że rekomendacje OECD są cenne również w dalszej dyskusji nad perspektywą przyjęcia euro w Polsce. Jak dodał, nad tą kwestią trzeba się zastanawiać także w kontekście konkurencyjności polskiej gospodarki dzisiaj i w przyszłości.

 

Prezydent podkreślił, że Polska potrzebuje nowego impulsu reformatorskiego na rzecz dynamicznego rozwoju przez kolejne 25 lat polskiej wolności. - Widzę w tym zadanie dla wszystkich, także dla siebie – dodał.  Zdaniem Bronisława Komorowskiego to oznacza: konieczność stworzenia dobrych warunków dla przedsiębiorczości i konkurencyjności gospodarki Polski; kontynuację procesu deregulacji oraz proinnowacyjną reorientację polskiej gospodarki.
 

Prezydent odniósł się też do koniecznych reform na Ukrainie. - Ukraina jest ważna dzisiaj, jako dostrzeżenie tego, jak można utracić szanse i jak trudno jest je odzyskiwać i jak wielkie zadanie czeka nas wszystkich we wspieraniu Ukrainy w procesie niełatwych reform, które ten kraj czekają. Bez reform na Ukrainie nie będzie dobrych rozwiązań, także potrzebnych z punktu widzenia i bezpieczeństwa Polski i dobrego sąsiedztwa polsko-ukraińskiego - powiedział Bronisław Komorowski.


Dodał też, że Ukraina w ostatnich dniach zgłosiła wniosek o uruchomienie procedur prowadzących do członkostwa w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). - Mam świadomość, że OECD będzie się musiało tym problemem zająć. My jesteśmy członkiem OECD - to także nasze zadanie. I sądzę, że należy ten wniosek potraktować - chciałbym bardzo potraktować - jako deklarację gotowości do głębokiego reformowania ukraińskiej gospodarki, ukraińskiej rzeczywistości – zaznaczył.
 

- I z tego punktu widzenia powinniśmy i będziemy wspierali Ukrainę – zapowiedział. Wyraził też przekonanie, że również OECD dysponuje wielkimi, sprawdzonymi zespołami eksperckimi i może być ważnym źródłem inspiracji dla Ukrainy.
 

Podczas spotkania Sekretarz Generalny OECD Jose Angel Gurria przedstawił raport o konkurencyjności polskiej gospodarki „OECD Economic Survey of Poland 2014”. W konferencji uczestniczyli też Sekretarz Stanu w KPRP Olgierd Dziekoński i Doradca Prezydenta RP Jerzy Pruski.

 

Partnerami medialnymi konferencji byli Dziennik Gazeta Prawna oraz telewizja TVN 24 Biznes i Świat.

Poleć znajomemu